Sakalauskas Feliksas

Architektas Feliksas Sakalauskas – iškilaus Lietuvos kultūros veikėjo, švietėjo, rašytojo Simono Stanevičiaus giminės palikuonis (oų prosenelė Petronėlė Stanevičiūtė buvo Simono Stanevičiaus sesuo). 1997 m. pastatytos ir tų pačių metų rugsėjo 28 d. pašventintos Girkalnio bažnyčios projekto autorius – Feliksas Sakalauskas. Gimė Feliksas 1916 m. Barsukynės kaime (Raseinių r.). 1950 m. jis baigė Kauno valstybinio universiteto Architektūros fakultetą ir tais pačiais metais pradėjo dirbti Pramoninės statybos projektavimo institute. Nuo 1961 m. iki pat išėjimo į pensiją (1978 m.) buvo šio instituto vyriausiasis architektas. Mirė F. Sakalauskas 1999 m. birželio 28 d. Palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.

Smush Image Compression and Optimization