Ružė Albertas

Lietuvių kalbininkas, mokslų daktaras (1977 m.). Gimė 1936 m. gruodžio
26 d. Svirkančiuose (Akmenės r.). 1960 m. baigęs Vilniaus universitetą, dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. 1977
m. pradėjo dirbti dėstytoju Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete. 1988
m. tapo Lietuvių kalbos ir literatūros katedros vedėju. Docentas (1987
m.). Disertacijos tema „Dabartinės lietuvių literatūrinės kalbos laiko
konstrukcijos“. Šia tema paskelbė straipsnių (LKK 11, 1969 m.; 15, 1974
m.; 18, 1978 m.; MA Darbai 2(27), 1968 m.; 1(54), 1976 m.). Akademinės
„Lietuvių kalbos gramatikos“ t. 3 (1976 m.), lietuvių kalbos gramatikos
rusų kalba (1985 m.), „Dabartinės lietuvių kalbos
gramatikos“ (1994 m., 31997) vienas autorių. Parengė knygą „Lietuvių
kalbos rašyba“ (1985 m., 21998). Rašo kalbos kultūros klausimais. Yra
Biržiškų draugijos vienas iš įkūrėjų.

 

 

 

Literatūra: J. Abaravičius. „Prasminga filologijos
darbininko sukaktis“. Gimtoji kalba, 12, 1996 m.

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2007 07 31

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization