Ruškys Antanas

Tautodailininkas, drožėjas. Gimė 1924 m. kovo 4 d. Auksorų kaime, Endriejavo valsčiuje, mirė 2012 m.
1937 m. dalyvavo jaunalietuvių sporto šventėje, buvo Šaulių sąjungos narys.
1944 m. rugsėjo 14 d. sovietinė valdžia pradėjo suiminėti aktyvius Šaulių sąjungos narius ir mokytojus, kurie pasitraukė iš namų ir slapstėsi.
1948 m. išėjo partizanauti.
1949 m. karinio tribunolo buvo nuteistas 15 metų katorgos.
1967 m. po 18 metų tremties grįžo į Lietuvą.
Nuo 1994 m. Surengė apie 30 personalinių parodų Kauno mieste ir rajone.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/krastotyra/krastieciai/34-straipsniai/244

Smush Image Compression and Optimization