Rudzinskas Valerijus

Valerijus Rudzinskas – rašytojas, kunigas, visuomenės veikėjas. Gimė 1958 m. Jurbarko rajono Pamituvio kaime. 1995 m. baigė Kauno kunigų seminariją, 1998 m. – Kauno Vytauto Didžiojo  universitetą, kuriame studijavo literatūrologiją. Dirbo kunigu Garliavoje (1985–1987), Sutkuose (1987–1989), Rudaminoje (1989–1996), Punioje (1996–1997), Nemunaityje (1997–2005). Varėnos rajono Panaros kaime įsteigė Pilnų namų bendruomenę sergantiems priklausomybės ligomis, buvo šios bendruomenės kunigas, Dievo Gailestingumo koplyčios rektorius.

Yra Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narys. Organizuoja literatūrinius renginius. Išleido šiuos religinės poezijos rinkinius:

  • „Anapus nakties šviesa“ (1991),
  • „Tarp Dievo ir žmogaus krantų“ (1992),
  • „Sielos valanda“ (1993),
  • „Prie prakartėlės“ (1995),
  • „Metų laikai“ (2002),

Išleido monografiją apie B. Jauniškį „Nuo Šventosios iki Gango“ (2000).

  
Parengė Danutė Mukienė

  

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2023: Žemaičiai Vilniuje“


 

Smush Image Compression and Optimization