Rucevičius Silvestras

Maldaknygių ir daugelio kitų religinių raštų autorius, Rietavo vikaras, vėliau altarista. Gimė 1747 m.
Parengė 2 religines lietuviškas knygas, kurių viena sulaukė keliolikos leidimų. 
Baigė Varnių kunigų seminariją. Mirė 1831 m.

Smush Image Compression and Optimization