Rubavičius Vytautas

Poetas, kritikas, žurnalistas, vertėjas, filosofijos mokslų daktaras, 2007 m. „Poezijos pavasario“ laureatas. Gimė 1952 m. Klaipėdoje. Studijavo Vilniuje. 1979 m. pradėtos spausdinti jo poezijos knygos. 
Bibliografija:

 • Nusigiedriję žodžiai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1979. – 84 p.
 • Laiko įtampa: eilėraščiai ir poemos. – V.: Vaga, 1981. – 111 p.
 • Eilinė istorija: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1985. – 116 p.
 • Dangus ir kitos gamtos jėgos. – Vilnius: Vaga, 1988. – 76 p.
 • Akies šukė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1991. – 101 p.
 • Neįvardijamos laisvės ženklas: straipsniai, esė, recenzijos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997. – 326 p.
 • Pilkosios eilės: eilėraščiai. – Vilnius: Regnum fondas, 1998. – 85 p.
 • Postmoderniojo diskurso hermeneutiškumas ir „estetiškumas“: daktaro disertacijos santrauka: humanitariniai mokslai, filosofija (01 H). – Vilnius: Eugrimas, 2001.
 • Postmodernusis diskursas: filosofinė hermeneutika, dekonstrukcija, menas. – Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003. – 273 p. – ISBN 9986-638-24-0
 • Verstas: eilėraščių parinktinė. – Kaunas: Kitos knygos: Vario burnos, 2006. – 223 p. – ISBN 9955-640-22-7
 • Nacionalinio tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis: straipsnių rinkinys / Kultūros, filosofijos ir meno institutas (sudarytojai ir moksliniai redaktoriai Antanas Andrijauskas, Vytautas Rubavičius). – Vilnius: Kronta, 2008. – 351 p.: iliustr. – ISBN 978-609-401-016-3
 • Lietuva: korupcinė demokratija. – Kaunas: Kitos knygos, 2010. – 335 p. – ISBN 978-609-427-019-2
 • Postmodernusis kapitalizmas: mokslinė monografija. – Kaunas: Kitos knygos, 2010. – 269 p. – ISBN 978-609-427-000-0
 • Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje: straipsnių rinkinys / Lietuvos kultūros tyrimų institutas (sud. Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė, Vytautas Rubavičius). – Kaunas: Kitos knygos, 2011. – 270 p.: iliustr. – ISBN 978-609-427-062-8

 

Smush Image Compression and Optimization