Riškus Jonas

Jonas Riškus. Literatūrologas, ilgametis Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas, profesorius, dekanas, didelę dalį savo gyvenimo paskyręs Kristijono Donelaičio ir Adomo Mickevičiaus kūrybos tyrinėjimams. Jis gimė 1922 m. gruodžio 19 d. Egėliškėse (Šiaulių r.). Mokėsi Auksučių ir Šiaulių mokyklose. Baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Šiame institute jis daugelį metų dėstė, ėjo atsakingas administracines pareigas, čia jam buvo suteiktas profesoriaus vardas. Išleido apybraižą „Liaudies dainius Antanas Strazdas“ (1957 m.), vadovėlį aukštajai mokyklai „Lietuvių literatūra. XIX a. pirmoji  
pusė“ (1982 m.), Lietuvių literatūros chrestomatiją: XIX a. pirmoji pusė: [mokymo priemonė respublikos aukštųjų mokyklų filologinių specialybių studentams [sudarė J. Riškus] (1986). „Adomas Mickevičius ir Lietuva“ (1996), „Lietuviškieji Adomo Mickevičiaus poezijos vertimai“ (2002), „Kristijonas Donelaitis, 1714–1780“ (2014). Paskelbė straipsnių apie K. Donelaitį, P. Cvirką, A. Mickevičių, vaikų literatūrą ir kt.

Jonas Riškus mirė 2018 m. vasario 4 d. Vilniuje, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Literatūra:

  1. „Riškus Jonas“, Kuršėnų krašto žmonės, Vilnius: Žuvėdra, 2011, p. 155–156.

Smush Image Compression and Optimization