Riškus Jonas

Jonas Riškus – literatūros tyrinėtojas. Gimė 1922-12-19 Egėliškių kaime (Šiaulių r.), mirė  2018-02-04 Vilniuje, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.
Mokėsi Auksučių ir Šiaulių mokyklose. Baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Baigęs studijas, daugelį metų šiame institute dirbo dėstytoju. Parašė ir išleido keletą knygų, paskelbė straipsnių apie K. Donelaitį, P. Cvirką, A. Mickevičių, vaikų literatūrą. Yra sudaręs chrestomatijų mokyklai.

 Jono Riškaus knygos

Kristijonas Donelaitis, 1714–1780, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014.
Adomas Mickevičius ir Lietuva, Vilnius: Vaga, 1996.
Lietuviškieji Adomo Mickevičiaus poezijos vertimai, Vilnius: Vaga, [2002] (Vilnius : Sapnų sala). – Adomo Mickevičiaus poezijos vertimų bibliografija: p. 193–206.
Liaudies dainius Antanas Strazdas, Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1957.
Lietuvių literatūros chrestomatija: XIX a. pirmoji pusė: [mokymo priemonė respublikos aukštųjų mokyklų filologinių specialybių studentams / sudarė J. Riškus], Vilnius : Mokslas, 1986.
Lietuvių literatūra XIX a. pirmoji pusė: [vadovėlis aukštųjų mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros specialybės studentams], Vilnius: Mokslas, 1982.


Tekstas parengtas pagal informaciją, skelbiamą knygoje „Kuršėnų enciklopedija“ (Vilnius, 2005), p. 218

 

Smush Image Compression and Optimization