Rimkus Zenonas

Zenonas Rimkus – hidrotechnikos inžinierius, mokslininkas (mokslų daktaras – fiziniai mokslai), buvęs Lietuvos žemės ūkio universiteto (dabar VDU Žemės ūkio akademija) Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanas, Hidrotechnikos katedros profesorius, Tarptautinės informatizavimo akademijos ekologijos ir geografijos mokslo ir praktikos krypties narys korespondentas, Lietuvos mokslininkų sąjungos, Vandens problemų tarybos prie Mokslų akademijos prezidiumo narys. Svarbiausia jo mokslinių tyrimų sritis – aplinkos inžinerija (hidrotechnika). Mokslo darbų kryptis – upių vagotyra, hidrotechnikos statiniai, jų patikimumas.
Z. Rimkus gimė 1950 m. birželio 23 d. Dubikių kaime (Šiaulių r.). 1968 m. baigė Kuršėnų vidurinę mokyklą, 1973 m. – Lietuvos žemės ūkio universiteto Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą, kur įsigijo hidrotechnikos inžinieriaus specialybę. 1978–1981 m. studijavo Lietuvos
visuomeniniame patentotyros institute, 1986–1987 m. – Maskvoje prancūzų kalbą. Nuo 1970 m. dirbo Melioracijos, Statybinių konstrukcijų, Hidroįrengimų katedrose laborantu, mokslo darbuotoju, nuo 1975 m. – Hidrotechnikos statinių katedroje asistentu, vyresniuoju dėstytoju,
docentu, nuo 1990 iki 2001 m. – Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanu. Buvo Hidrotechnikos katedros profesorius. 2004 m. gegužės mėn. vėl išrinktas Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanu.
Sankt Peterburgo hidrometeorologijos institute 1986 m. apgynė kandidatinę disertaciją, gavo geografijos mokslo kandidato mokslinį laipsnį, 1993 m. nostrifikuotą į gamtos mokslų
daktaro laipsnį.

Jis yra daugiau kaip 200 mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių, 40 mokymo priemonių, 50 mokslinio tyrimo ataskaitų autorius ir bendraautoris.

Daugelį metų buvo Lietuvos žemės ūkio universiteto senato narys, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto tarybos narys. Keturis metus vadovavo Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungai.
Laisvalaikiu mėgsta namų ūkio darbus, užsiima kūryba.  

Žmona Teresė. Sūnūs: Rytis (g. 1997 m.), Laimonas (g. 1981 m.).
Kuršėnuose, senosiose kapinėse, palaidoti jo tėveliai: Elzbieta ir Vaclovas Rimkai, brolis Vaclovas Rimkus,  o naujosiose kapinėse – sesuo Elvyra Škalikienė.

 Naudota literatūra:

  1. „Zenonas Rimkus“, Kuršėnų enciklopedija, Vilnius, 2005, p. 217–218.

 

 

Parengė Danguolė Želvytė

 

 

Tekstas paskelbtas 2022 m. įgyvendinat Spaudos, radijo ir televizijos remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 


Smush Image Compression and Optimization