Reivytis Vytautas

Policijos pareigūnas, žurnalistas, spaudos darbuotojas. Gimė 1901 m. liepos 19 d. Tirkšliuose (Telšių r.). Mirė 1988 m. Vokietijoje. Mokėsi Mažeikių ir Klaipėdos gimnazijose. 1928 m. baigė Aukštesniąją Kauno policijos mokyklą ir 1930 m. Berlyno policijos mokyklą. Nuo 1925 m. dirbo policijoje ir ėjo įvairias pareigas: nuovados viršininko padėjėjo, nuovados viršininko, geležinkelių policijos viršininko padėjėjo ir kt. Taip pat buvo Aukštesniosios mokyklos inspektorius ir dėstytojas. Buvo vienas iš pirmosios sklandymo mokyklos Pažaislyje steigėjų. Nuo 1926 m. priklausė šaulių sąjungai, buvo jos šaudymo instruktorius.
1940 m. pasitraukė į Vokietiją, bet, prasidėjus karui, grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas Lietuvos laikinosios vyriausybės Policijos departamento direktoriumi. 1941–1944 m. vadovavo Lietuvos policijai. 1942–1944 m. buvo „Policijos” žurnalo vyriausiasis redaktorius. Rašė policijos, sporto, šaudymo ir kt. klausimais įvairiuose leidiniuose: „Policija”, „Karys”, „Lietuvos keleivis”, „Kuntaplis”, „Lietuvos aidas”, „Baltische Revue” (Ryga), „Argentinos lietuvių balsas”, „Laikas” ir kt. 1932 m. išleido „Kūno kultūros pradmenys”.

Smush Image Compression and Optimization