Razma Liudvikas Saulius

Liudvikas Saulius Razma gimė 1938 m. vasario 7 d. Plateliuose, mirė 2019 m. gegužės 19 d. Vilniuje.  Socialinių mokslų daktaras, docentas, buvęs Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas (1990–1992 m.), Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras.

1951–1972 m. dalyvavo studentų, jaunimo organizacijų veikloje.
1960 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą. 1963–1972 m. buvo Vilniaus pedagoginio instituto vyr. dėstytojas, docentas. 1972–1989 m. dirbo ūkio valdymo tobulinimo organizacijose, buvo Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi instituto valdymo katedros docentas. Nuo 1988 m. – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvis. 1989–1993 m. dirbo Vilniaus pedagoginio universiteto rektoriumi. 1990 m. išrinktas Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) deputatu.1994–1995 m. buvo Lietuvos komercinių bankų asociacijos valdybos pirmininkas, 1996–2001 m. – Lietuvos karo akademijos Vadybos katedros docentas.

1966–1972 m.  buvo TSKP narys. 1972 m. dėl disidentinės politinės veiklos pašalintas iš TSKP.  1989–1990 m. vėl buvo TSKP narys. 1989–1990 m. – LKP CK narys.

Žmona – Leokadija Aškelovičiūtė-Razmienė (g. 1939 m.), Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro primabalerina (1959–1987), baleto pedagogė, repetitorė nuo 1987 m. Sūnus Ainis, tarptautinės konsultacinės kompanijos vadybininkas.  

Apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (2000).
Yra paskelbęs straipsnių mokslinėje ir populiarioje spaudoje ekonominės teorijos, gyvenimo lygio, valdymo teorijos ir praktikos, kultūros ir švietimo politikos klausimais. Padarė pranešimų mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje:
Mokėjo rusų, anglų ir prancūzų kalbas.
      
Rengiant tekstą panaudota informacija, skelbiama adresu https://www.lrs.lt/datos/kovo11/signatarai/www_lrs.signataras-p_asm_id=162.htm

Smush Image Compression and Optimization