Raštikis Stasys

Stasys Raštikis – Lietuvos valstybės, karinis veikėjas, politikas, spaudos bendradarbis, generolas. Gimė 1896-09-13 Kuršėnuose (Šiaulių r.), mirė 1985-05-02 Los Andžele (JAV). Divizijos generolas. 1935–1940 m. – Lietuvos kariuomenės vadas. V. Mirono vyriausybėje ėjo krašto apsaugos ministro pareigas. Bolševikams okupavus Lietuvą, pasitraukė į Vokietiją. 1941 m. buvo Laikinosios vyriausybės krašto apsaugos ministru. Vokiečių okupacijos metais dirbo Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1949 m. gyveno JAV. Bendradarbiavo išeivių spaudoje. Parašė atsiminimų knygas „Įvykiai ir žmonės“, „Lietuvos likimo keliais“, „Kovose dėl Lietuvos“, kurios pakartotinai išleistos Lietuvoje 1990 m. S. Raštikio vardu pavadintas tiltas per Ventą Kuršėnuose (Šiaulių r.).

Tekstas parengtas pagal informaciją, skelbiamą knygoje „Kuršėnų enciklopedija“ (Vilnius, 2005), p. 215

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2006-10-10

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization