Rajunčius Zigmas

Gimė 1965 m. Gėluvos kaime (Raseinių r.). Baigė Ariogalos vidurinę mokyklą (su pagyrimu),
L
ietuvos žemės ūkio akademijos Mechanizacijos fakulteto (su pagyrimu). Mokydamasis, studijuodamas laisvalaikį skyrė sportui, dalyvavo Lietuvos maratono, kroso, ilgų nuotolių bėgimo pirmenybėse, pasiekdavo pirmo atskyrio rezultatų, ne kartą yra buvęs prizininku. Treniravo kitus sportininkus.
Nuo 1988 m. pradėjo dirbti vyr. inžinierium mechaniku Ariogalos sodininkystės tarybiniame ūkyje. Dėl nesutarimų su tuometiniu ūkio vadovu po metų paliko šį darbą ir pradėjo dirbti Raseinių sporto
mokyklos treneriu. 1997 m. buvo išrinktas Ariogalos kaimiškosios seniūnijos seniūnu.  Gyvena
Gėluvoje.

 

 

 

 

 

 

 

Tekstas parengtas pagal informaciją, skelbiamą
Vytauto Šulskio knygoje „Mažoji Ariogalos enciklopedija“ (2005 m.)

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2007 07 31

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization