Radžiūnas Bronislovas

Bronislovas Radžiūnas (1908–1993) – kraštotyrininkas, Mažeikių miesto istorijos rinkėjas. Jis gimė 1908 m. Kaimynų kaime (Utenos apskr.). Užpalių gimnazijoje baigė 6 klases. Atitarnavęs Lietuvos kariuomenėje būtinąjį laiką, turėdamas puskarininkio laipsnį, pasiliko joje liktiniu. Tarnavo aviacijos pulke Kaune. Pokario metais kurį laiką Lietuvoje gyveno nelegaliai. 1954 m. su šeima persikėlė gyventi į Mažeikius. Dirbo linų fabrike sandėlio vedėju, administratoriumi restorane, vėliau ­ sėklų parduotuvės vedėju. 1988 m., sulaukęs 80 metų, išėjo į pensiją. Mirė 1993 metais. B. Radžiūnas domėjosi tik Mažeikių miesto istorija. Pirmasis jo darbas buvo „Linų fabriko istorija“ (1967 m.), kuriame daug rašytinės informacijos ir iliustracijų. 1968 m. parašyta „Mažeikių alaus daryklos istorija“, dar po metų ­ „Mažeikių sviesto gamyklos istorija“. Po to jis dirbo prie „Mažeikių rajono vartotojų kooperatyvo istorijos“, „Mažeikių avalynės fabriko istorijos“. Vėliau ėmėsi darbo „Mažeikių miesto sporto istorija“, „Mažeikių rajono tautodailininkai“, „Kaip mažeikiečiai pamilo grožį“, „Mažeikių švietimo istorija“, „Mažeikių ligoninės istorija“. 
Apibendrinęs visas savo surinktas istorijas ir jas papildęs nauja medžiaga, B. Radžiūnas 1980 m. parašė Mažeikių miesto istoriją, kuri apima laikotarpį nuo XIX a. iki šių dienų. Jis planavo šį savo darbą išleisti atskira knyga, tačiau tai padaryti dėl įvairių priežasčių jam gyvam esant nepavyko. 

Parengė Danutė Mukienė, Vytautas Ramanauskas

 

Tekstas paskelbtas įgyvendinant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

Smush Image Compression and Optimization