Račkus Aleksandras Mykolas

Gydytojas, numizmatas istorikas, redaktorius, žurnalistas, kultūros ir visuomenės veikėjas. Gimė 1893 m. birželio 7 d. Čekiškėje. Mokėsi Ariogaloje, 1905–1907 m. – Kauno gimnazijoje. 1910 m.  išvyko į JAV, kur, padirbėjęs audimo dirbtuvėje, 1912–1913 m. mokėsi Laurent kolegijoje Kanadoje, 1914 m. Holy Cross kolegijoje Worcesteryje, 1915 m. man Loyolos universitetą. sociologijos fakulteto ir 1921–1922 m. Čikagos Medical Scool, kur 1922 m. gavo med ir chirurgijos doktoratą. Po to vertėsi gydytojo praktika Čikagoje, 1938 m. – Kaune (kartu būdamas ir JAV konsulato gyd.), 1940 m. – vėl Čikagoj. 1912 m. įstojo į Lietuvos Vyčius, buvo vienas iš Vyčio žurnalo steigėjų, 1915–1916 m. – redaktorius. 1916–1917 m. leido humoro žurnalą „Laisvamanių žiedas“.
Bendradarbiavo „Aušrinėje“, „Darbininke“, „Dirvoje“, „Drauge“, „XX amžiuje“, „Giedroje“, „Kosmose“, „Moksleivyje“, „Lietuvių tautoje“, „Naujojoje Romuvoje“, „Tautos praeityje“, „Pažangoje“, „Perkūne“, „Trimite“ ir kt.
Gyvendamas Lietuvoje, buvo vienas iš Lietuvių ir amerikiečių draugijos steigėjų ir valdybos narių. Numizmatika ir muziejininkyste ėmė domėtis nuo 1913 m. Čikagoje. 1917 m. Čikagoje įsteigė lietuvių numizmatikos ir istorijos muziejų, kur sukaupė daug įvairios lituanistinės medžiagos, ypač iš JAV lietuvių gyvenimo. Jau 1931 m. buvo surinkęs didžiausią pasaulyje Lietuvos numizmatinę kolekciją. 1935 m. surengė parodą. Po parodos visus eksponatus (apie 81 000) įsigijo Švietimo ministerija. Jie
sudarė Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus pagrindą. Už nuopelnus Lietuvai 1935 m. apdovanota Vytauto Didžiojo III laipsnio ordinu.
Mirė 1965 m. spalio 9 d. Čikagoje (JAV).

 

 

 
 

 

 

Smush Image Compression and Optimization