Puzaras Petras

Petras Puzaras (1929–2006) – kunigas, monsinjoras, profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, spaudos bendradarbis.

Jis gimė 1929 m. birželio 27 d. Jačionių kaime (Pabaisko parapija, Ukmergės rajonas). Mirė 2006 m. vasario 28 d.  Šventojoje (Palangos miestas). Palaidotas Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės bažnyčios šventoriuje.

1936–1940 m. P. Puzaras mokėsi Bakšionių, 1940–1941 m. – Pabaisko pradžios mokyklose, 1942–1948 m. – Ukmergės gimnazijoje. 1948–1953 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje.

Kunigu įšventintas 1952 m. rugsėjo 21 d. (Kauno arkikatedroje jam kunigystės šventimus suteikė vyskupas Kazimieras Paltarokas).

1953–1956 m. Telšių katedroje ėjo vikaro pareigas. Vikaro pareigas jis ėjo ir 1956–1957 m.  Tauragėje. 1957–1962 m. dirbo klebonu Viešvilėje ir Vilkyškiuose, 1962–1975 m. buvo Skuodo klebonas ir dekanas. Dirbdamas Skuode jis toliau neakivaizdžiai studijavo Kauno kunigų seminarijos Teologijos fakultete. Čia jam 1969 m. suteiktas teologijos licenciato laipsnis.

1973–1981 m. P. Puzaras ėjo Akmenės klebono ir Mažeikių vicedekano pareigas. Tuo laikotarpiu jis parašė ir 1974 m. apgynė disertaciją tema „Vyskupo Motiejaus Valančiaus pastoracinė veikla“. Tada jam buvo suteiktas teologijos daktaro laipsnis (Lietuvos mokslo Taryba jį nostrifikavo, suteikdama P. Puzarui habilituoto teologijos daktaro laipsnį).  P. Puzaro disertacija buvo išspausdinta 1992 metais. Kartu su kitais tekstais joje yra paskelbta 30 vyskupo Motiejaus Valančiaus ganytojiškų laiškų.

1981–1996 m. P. Puzaras vėl dirbo Tauragėje – šį kartą jis ėjo klebono ir dekano pareigas. Atkūrus Telšių kunigų seminariją, jis nuo 1990 m. pradėjo daug dėmesio skirti pedagoginei veiklai – čia jis dirbo moralinės teologijos dėstytoju.

1993 spalio 8 d. popiežius Jonas Paulius II P. Puzarą paskyrė savo rūmų kapelionu monsinjoru. 

Itin svarbus jo pedagoginės ir administracinės veiklos etapas prasidėjo 2005-aisiais metais
 nuo 1996 m. liepos 5-osios iki  2005 m. liepos 1 d. jis buvo Kretingos šv. Antano religijos studijų instituto prie Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto direktorius ir kartu čia dėstė įvadą į teologiją, teologijos pagrindus, bendrąją moralinę teologiją, dvasingumo teologijos pagrindus, teodicėją, įvairius moralinės, dogminės teologijos kursus. 2002 m. Vytauto Didžiojo universitete jam buvo suteiktas pedagoginis profesoriaus vardas. Dirbdamas universitete aktyviai bendradarbiavo spaudoje – tuo laikotarpiu jis paskelbė 16 mokslinių straipsnių. Dirbdamas pedagoginį darbą, P. Puzaras spaudai parengė trijų dalių vadovėlį „Moralinė teologija“. Tai mokslinių straipsnių teologijos klausimais rinkinys. Šis jo darbas pavadinimu  „Specialioji moralinė teologija“ išleistas 2007 metais.

 

1974 m. P. Puzarui buvo patikėtos Telšių vyskupijos tribunolo teisėjo pareigas. Daug metų jis buvo ir šios vyskupijos Kunigų tarybos ir Konsultorių kolegijos narys.

 

Pablogėjus sveikatai, 2004 m. vasarą P. Puzaras persikėlė į Šventąją (Palangos miestas). Gyvendamas čia jis  padėjo šios parapijos klebonu  pastoraciniame darbe.

Mirė Petras Puzaras 2006 m. vasario 28 d.  Šventojoje.

 

Naudota Literatūra:

  1. „Petras Puzaras“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/petras-puzaras/ (žr. 2022-01-06).
  2. Birutė Paulauskaite, „Petras Puzaras“, Kretingos rajono Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka: https://www.kretvb.lt/personalijos/puzaras-petras/ (žr. 2022-01-06).
  3. „Jo uolumas bus šviesi gairė“, XXI amžius: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2006/03/10/atmi_01.html (žr. 2022-01-06).

 

 

Nuotraukoje – Petras Puzaras. Nuotrauka iš RKIC fotoarchyvo. Fotografas nežinomas

 

Publikacija parengta įgyvendinant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ“


 

Smush Image Compression and Optimization