Puišys Povilas

Povilas Puišys (1928–1996) –  architektas, projektuotojas, LSSR nusipelnęs inžinierius, Katalikų mokslo akademijos centro valdybos narys.
Gimė 1928 m. lapkričio 27 d. Jurgeliškių kaime (Jurbarko r.).
P. Puišys mirė 1996 m. gruodžio 23 d. Kaune.

  
Parengė Danutė Mukienė

Smush Image Compression and Optimization