Pšeslavskis Leonas

Leonas Pšeslavskis – 1830–1831 m. sukilimo dalyvis, visuomenės veikėjas. Jis gimė 1806 m. Palenkėje, mirė 1842 m. Al­žyre. Vykstant 1830–1831 m. sukilimui, priklausė Antano Gelgaudo štabui, su misija vyko ir susitiko su Telšių sukilimo va­dovybe dėl ginklų atgabenimo jūra, ragino Ra­seinių sukilėlių vadovybę susijungti su Telšių apskrities sukilėliais ir kartu pulti Palangą, kur turėjo atplaukti laivai iš Anglijos su ginklais ir amunicija sukilėliams. Gegužės viduryje emisarai, tarp jų ir Leonas Pšeslavskis, atsiskyrė nuo Anupro Jacevičiaus sukilėlių ir prasibrovė į Lenkijos Karalystę, o 1834 m. atvyko į Paryžių (Prancūzija). Čia jis priklausė emigrantų organiza­cijoms. 1842 m. išvyko į Alžyrą ir tų pačių metų pa­baigoje mirė.

 

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization