Prekeris Jonas

Jonas Prekeris (1807–1874) – Mykolo Gadono ran­kraštinio palikimo perėmėjas, daug pasinau­dojęs jo išrašais iš Žemaitijos istorijos. Kaune rankraščiu paliko „Medžiagą Lietuvos ir Že­maitijos istorijai“. Bendradarbiavo periodi­niame leidinyje „Kauno gubernijos atminti­nės knygelės“ (1862).

 

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization