Razma Pranas

Pranas Razma – žurnalistas, redaktorius, ekonomistas, leidėjas. Gimė 1902 m. Stirbaičių kaime (Platelių valsčius, Kretingos apskritis). 
Baigė ekonomikos studijas Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1935 m. studijavo teisę. 1927–1928 m. buvo Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ centro valdybos nary sir šios sąjungos leidinio redaktorius. Nuo 1929 m. dirbo dienraščio „Lietuvos aidas“ reporteriu, 1933–1935 m. buvo jo atstovas Šiauliuose. 1933 m. – savaitraščio „Šiaurės Lietuva“ leidėjas ir redaktorius, 1934–1935 m. – „Mūsų kelio“ redaktorius. 1935 m. – savaitraščio „Mūsų kraštas“, 1935–1938 m. – žurnalo „Jaunoji karta“ redaktorius. 1937 m. buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybos narys. Bendradarbiavo periodiniuose leidiniuose „Ateitis“, „Pavasaris“, „Rytas“, „Tautos mokykla“ ir kt. 1937 m. suredagavo „Dešimtmečio sąskrydžio vadovą“ (1927–1937 m.). 1941 m. ištremtas į Sverdlovsko sritį, 1942 m. žuvo Sosvos lageryje (dab. Jekaterinburg, Rusija). 

 

Smush Image Compression and Optimization