Pranaitytė Zuzana

Zuzana Pranaitytė (1930–2020). Ji gimė 1930 m. birželio 20 d. Šakių apskrities Kulčikų Ji gimė 1930 m. birželio 20 d. Šakių apskrities Kulčikų kaimo valstiečių šeimoje. Vidurinę mokyklą baigė Pilviškiuose. Vėliau mokėsi Lietuvos valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija). Čia ją mokė iškilūs ano meto menininkai ir pedagogai Petras Aleksandravičius, Rapolas Jakimavičius, Juozas Kėdainis, Jonas Mikėnas, Bronius Pundzius, Elvyra Radauskaitė, Vladas Žuklys ir kt. Institutą  Zuzana baigė 1958 metais. Dažniausiai dirbdavo prie skulptūrų, tačiau mėgo ir piešti, kurti gobelenus. Būdama labai religinga, dažniausiai rinkdavosi religinę tematiką. Skulptūroms naudodavo marmurą, akmenį, medį, gipsą, terakotą. Piešdavo vašku ar kreidine pastele. Na o jos gobeleno kūriniai – iš vilnos, pusvilnės ir lino.

1970 ir 1990 m. buvo surengtos dvi jos jos autorinės parodos.

Skulptorė šeimos nesukūrė, vaikų neturėjo. Ji buvo Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesuo Augustina. Saulėlydžio sulaukė vienuolyne. Mirė 2020 spalio 15 d.

 

Danutė Mukienė

Smush Image Compression and Optimization