Plačenis Kazys

Kazys Plačenis (1907–1970) –  rašytojas, žurnalistas, redaktorius, pedagogas.

Jis gimė 1907 m. spalio 20 d. Ukmergėje. 1927 m. baigė Šiaulių gimnaziją. Vėliau tarnavo Kauno pašte, keliose kitose Kauno ir Vilniaus įstaigose. Redagavo žurnalus „Pašto pasaulis“, „Ryšininkų gyvenimas“. Po Antrojo pasaulinio karo dirbo mokytoju Švėkšnos, Tauragės gimnazijose, Tauragės ir Klaipėdos švietimo skyriuose, iki  1950 m. pabaigos – Klaipėdos srities švietimo skyriaus vedėju. Tada perėjo dirbti į Klaipėdos miesto ir srities laikraščio redakciją ir joje dirbo iki pat mirties.

K. Plačenis vienas pirmųjų uostamiestyje ėmė burti miesto ir srities literatūros mėgėjus, prie miesto laikraščio įkūrė literatų būrelį, organizavo  kūrybinius seminarus.

Dirbdamas uostamiestyje jis laikraštyje „Tarybinė Klaipėda” paskelbė feljetonų, jumoristinių vaizdelių, publicistinių straipsnių.

Pirmas jo apsakymų rinkinys „Du” (išleido kartu su S. Kapniu) buvo išspausdintas 1931 m., pjesė „Kooperatiškos vestuvės” – 1934 m., romanas apie poetą Antaną Strazdą „Pulkim ant kelių” – 1936 m. (už šį kūrinį jam buvo paskirta Spaudos Fondo premija). Vėliau K. Plačenis pataisė, papildė romaną „Pulkim ant kelių“ (jo naujoji versija kitu pavadinimu – „Pavasario pranašas” išspausdinta 1978 metais).

K. Plačenis mirė 1970 m. kovo 23 d. Klaipėdoje.

 

Parengė Danutė Mukienė 

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2023: Žemaičiai Vilniuje“

 

 

Smush Image Compression and Optimization