Pikturna Ignas

Ignas Pikturna (1924–2004) – rašytojas, žurnalistas, redaktorius, knygų ir kino scenarijų autorius, visuomenės ir kultūros veikėjas, jūrininkas.
Gimė 1924 m. rugpjūčio 27 d. žvejų šeimoje Palangoje. Čia baigė vidurinę mokyklą.

Savo kūrybą pradėjo skelbti 1944 metais.

Baigęs Palangos mokyklą, kurį laiką dirbo žveju. 1950–1953 m. studijavo istoriją Vilniaus pedagoginiame institute.
1946–1957 m. dirbo Lietuvos kino studijoje: iš pradžių redaktoriumi, o 1949–1957 m. –  direktoriumi. 1949 m. baigė Respublikinės partinės mokyklos žurnalistikos skyrių. 

1957–1964 m. buvo Vilniaus televizijos studijos kino ir meninių laidų vyriausias redaktorius. 1961 m. tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nariu.
1962–1965 m. buvo dienraščio „Tiesa“ atsakingasis sekretorius ir skyriaus vedėjas, biuletenio „Bibliotekų darbas“ skyriaus redaktorius. 1964–1968 m. Klaipėdos žvejybos laivyno refrižeratoriaus „Pranas Zibertas“ kapitono pirmasis padėjėjas, bendradarbiavo žurnale „Pergalė“. 1969–1975 m. dirbo žurnalo „Kultūros barai“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju. 

1984 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio žurnalisto vardas.

1995 m., jau būdamas pensininkas, įsteigė žurnalo „Jūra“ paramos fondą, atnaujino prieškario metais leistą žurnalą „Jūra“, redagavo jį ir leido iki 1999 m.
I. Pikturna buvo vienas iš nedaugelio Lietuvos rašytojų, kurie gyvenimą ir kūrybą susiejo su jūra, rašė knygas marinistinėmis temomis.

Spaudoje įvairiais klausimai yra paskelbęs apie 2000 straipsnių, reportažų, apybraižų, humoreskų ir kt. žanrų publikacijų. Daugiausiai rašė marinistine tema. Rašė ir scenarijus kino filmams.

Ignas Pikturna mirė 2004 m. gegužės 11 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

 

Igno Pikturnos Bibliografija

 • Suartosios ežios: Karolio Poželos v. kolektyvinio ūkio gyvenimo vaizdai / Ignas Pikturna, Jonas Mitalas, Vilnius: Valstybinė politinės literatūros leidykla, 1949. 
 • Leonpolio tarybinio ūkio laimėjimai: apybraiža, Vilnius, 1949.
 • Anapus Baltijos jūros: turisto pastabos, Vilnius, 1958, 115 p.
 • Nemuno“ kolūkis: apybraižos, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1960.
 • Šiandien jūra graži: apsakymai, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960.
 • Nemunas – gyva upė: apybraižos, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1961.
 • Rasa: apysaka, Vilnius: Vaga, 1968.
 • Jūra yra jūra: apybraižos, Vilnius: Mintis, 1969.
 • Jūros veidrodžiuose: kelionių apybraižos, Vilnius: Vaga, 1974.
 • Jūrų vėjai: apsakymai, Vilnius: Vaga, 1975.
 • Penkmečio flagmanas: apybraižos, Vilnius: Mintis, 1976.
 • Ko jūra ūžia: pasakojimai vaikams (iliustr. Kastytis Skromanas), Vilnius: Vaga, 1977.
 • Apie tuos, kurie jūroje: apybraižų rinktinė, Vilnius: Vaga, 1978.
 • Jūrų trasomis: apsakymai, apybraižos, Vilnius: Vaga, 1982.
 • Balta jūros spalva: apybraižos, reportažai, Vilnius: Mintis, 1984.
 • Jūra mane mylėjo: apsakymai, Vilnius: Vaga, 1984.
 • Jūrų kapitonai: apybraižos, Vilnius: Vyturys, 1986.
 • Jūrų piratas katinas Meris: Katino metų knyga jaunuomenei ir suaugusiems nuo 9 iki 99 metų amžiaus: apysaka vaikams (dail. Šarūnas Miškinis), Vilnius: Diemedis, 1999.
 • Mergaitės, merginos, moterys ir jūra: vilionės bangų sūpuoklėse: novelės ir apybraižos, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999.
 • Išpažintis jūros veidrodyje: romanas, 2005 m.

IGNO PIKTURNOS Scenarijai kino ir televizijos filmams

 • Užtepti langai, 1961 m.
 • Saulei tekant, 1962 m.
 • Laiškas žuvėdrai, 1963 m.
 • Kodėl akmenys netyli, 1964 m.
 • Apkasų gėlė, 1964 m.
 • Nebaigtas dienoraščio puslapis, 1965 m.
 • Nepavyduliauk jūrai, mama, 1973 m.

 

Parengė Danutė Mukienė

Išsamiau:  Dainoros Kaniavienės publikacijoje „Iš meilės jūrai – marinistika“  https://byt.lt/9lSkI
  

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2023: Žemaičiai Vilniuje“


 

 

 

 


Smush Image Compression and Optimization