Pečkaitis Valentinas

Valentinas Pečkaitis – miškininkas, ilgametis Kuršėnų miškų ūkio direktorius, visuomenės veikėjas. Gimė 1898 m. liepos 25 d. Suvalkų gubernijos Naumiesčio apskrities Rudžių kaime, pasiturinčių ūkininkų Petronėlės ir Jono Pečkaičių šeimoje. Mirė 1968 m. sausio-31 dieną. Palaidotas senosiose Kuršėnų kapinėse. Mokėsi Kudirkos Naumiesčio, Vilkaviškio, Vilniaus gimnazijose. 1914 m. kartu su mokiniais ir mokytojais pasitraukė į Voronežą, kur tęsė mokslą. Į Lietuvą grįžo 1918 m. Gimnazijos baigimo atestatą gavo Marijampolėje. 1926 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją Dotnuvoje, studijavo Miškininkystės fakultete. 33 metus dirbo miškininku: 1927–1929 m. – Mažeikių miškų urėdo pavaduotoju, vėliau – miškų urėdu Zarasuose, Šiauliuose, Utenoje, o nuo 1943 m. – Kuršėnuose (Šiaulių r.). 1945–1951 m. dirbo Kuršėnų miško pramonės ūkio direktoriumi, 1951–1958 m. – miško želdymo inžinieriumi. 1958 m. išėjo į užtarnautą poilsį.
Tarpukariu dalyvavo Šaulių sąjungos veikloje. Iš tėvo ir brolio vienuolio pranciškono Jeronimo paveldėjo
meilę bitėms ir jas globojo visą gyvenimą. Buvo Bitininkų draugijos narys. Būdamas pensijoje rūpinosi vargingais žmonėmis, juos konsultavo, padėdavo tvarkyti visokius dokumentus. Valentinas Pečkaitis buvo vedęs šiaulietę Sofiją Zdzichauskaitę. Išaugino sūnus Jurgį-Kęstutį ir Rimantą, dukras Dalią ir Violetą.

Tekstas parengtas pagal informaciją, skelbiamą knygoje „Kuršėnų enciklopedija“ (Vilnius, 2005), p. 204.

 

Smush Image Compression and Optimization