Pavilionis Rolandas

Rolandas Pavilionis (1944–2006) – profesorius, Lietuvos logikas, kalbos filosofas, lingvistas, politinis bei visuomenės veikėjas, liberaldemokratas, ilgametis Lietuvos mokslų akademijos narys, 1991 m. sausio 29 d. išrinktas 81-uoju Vilniaus universiteto rektoriumi (šias pareigas ėjo 1991–2000 metais). Pagrindinės mokslinių tyrinėjimų sritys – logika, loginė semantika, kalbos filosofija.

Jis gimė 1944 m. liepos 3 d. Šiauliuose, mirė 2006 m. gegužės 10 d. Vilniuje, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

1962 m., dirbdamas Šiaulių dviračių gamykloje, baigė Šiaulių vakarinę darbo jaunimo mokyklą.

1962–1968 m.(sun pertrauka 1963–1966 m.) studijavo užsienio kalbą Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. 

1963–1966 m atliko karo prievolę sovietinėje armijoje.

1968–1971 m. studijavo Ukrainos mokslų akademijos Filosofijos instituto aspirantūroje, ten apgynė logikos mokslų daktaro disertaciją.

1971–1977 m. dėstė Vilniaus universitete, ten jam buvo suteikts pedagoginis docento vardas.

1975–1977 m. buvo filosofijos istorijos ir ateizmo katedros vedėjas.

1977–1978 m. stažavosi Paryžiaus Visuomenės mokslų aukštųjų studijų mokykloje, Sorbonoje, pas prof. Algirdą Julių Greimą.

1981 m. apgynė habilituoto logikos daktaro disertaciją (kalbos filosofija ir logika).

1982–1988 m. buvo Vilniaus universiteto profesorius, Filosofijos istorijos ir logikos katedros
vedėjas.

1988–1990 m. ėjo Vilniaus universiteto prorektoriaus pareigas.
1989–2004 m. ėjo Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos garbės prezidento pareigas.

1990 m. tapo Lietuvos mokslų akademijos nariu korespondentu, 1994 m. – tikruoju nariu. 

1990–2000 m. buvo Tarptautinės universitetų prezidentų asociacijos narys, Europos rektorių konferencijos ir vykdomojo komiteto narys.

1992 m. tapo Europos menų ir mokslų akademijos nariu. 
1990–2000 m. buvo Vilniaus universiteto rektorius, Europos menų ir mokslų
akademijos, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys akademikas.
1995–1996 m. ėjo Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidento pareigas.
2000–2004 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Lietuvos ir Prancūzijos tarpparlamentinių ryšių grupės vadovas.

2004 m. nominuotas Tarptautinės filosofijos akademijos nariu.

2004 m. išrinktas Europos Parlamento nariu, Sąjungos už Tautų Europą frakcijos vicepirmininku, Kultūros ir švietimo komiteto nariu, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariu pavaduotoju.

Išleido knygų lietuvių, rusų ir anglų kalbomis: „Kalba ir logika“ (Язык и логика, 1975) ; „Kalba. Logika. Filosofija: šiuolaikinės loginės-filosofinės kalbos koncepcijų analizė“ (1981) – už šias monografijas jam paskirta Valstybinė premija; „Prasmės problema“ (Проблема смысла: современный логико-философский анализ языка.1983); Semiotika: darbų rinktinė: autorizuotas vertimas iš prancūzų kalbos / Algirdas Julius Greimas (1889); „Prasmė ir konceptualios sistemos“ (1990); „Voldenas, arba Gyvenimas miške; Apie pilietinio nepaklusnumo pareigą / Henry David Thoreau (išvertė iš anglų k.).„Prieš absurdą“ (2000, 2004); „Tarp šviesos ir tamsos: 99 etiudai“ (2000); Parengė spaudai knygą „Prieš absurdą II“ bei  „Prasmė ir tapatumas“ (2004); „Prasmė ir tapatumas, arba Kelionė į save“ (2005); „Kada tauta tyli: Seime organizuotų konferencijų stenogramos“ / sud. Algimantas Liekis (2006).

1985 m jam įteikta Lietuvos valstybinė premija, 1993 m. – Ordre des Palmes académiques (Akademinės Palmės ordinas, Prancūzija), 1997 m. – Ordre national de la Légion d’honneur (Garbės legiono ordinas, Prancūzija), 1998 m. – Kongelige Norske Fortjenstorden (Norvegija), 1999 m. – Krzyz Oficerski Orderu Zaslugi Rzezypospolytej Polskiej (Lenkija), 2001 m. – Ordre national du Mérite (ordinas „Už nuopelnus Prancūzijos Respublikai“), 2004 m. – Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžius.

R. Pavilionio žmona – pedagogė, potinė veikėja, ilgametė Vilniaus universiteto profesorė Marija Aušrinė. Sūnūs: teisininkas Šarūnas Pavilionis ir diplomatas, valstybės ir politinis veikėjas ŽygimantasPavilionis.

Parengė RKIC pagal viešai prieinamą informaciją

Smush Image Compression and Optimization