Paulauskas Vytautas Kalikstas

Vytautas Kalikstas Paulauskas (1930–2021) – sportininkas, radiofizikas, fizikos ir matematikos mokslų kandidatas (1966 m.), Kauno technologijos universiteto (KTU) Elektros ir elektronikos fakulteto profesorius, fizikinių mokslų daktaras, ilgametis KTU Profesinės sąjungos pirmininkas, aktyvaus KTU veteranų klubo „Emeritus“ narys. Prof. K. V. Paulausko mokslinių tyrimų sritys buvo molekulinė akustika, antenos ir mikrobangų įtaisai, elektroniniai ir kvantiniai mikrobangų prietaisai.

V. K. Paulauskas gimė 1930 m. balandžio 16 d. Raseiniuose.

Jaunystėje jis aktyviai dalyvavo sporte, buvo Lietuvos vandensvydžio čempionas, 1953–1957 m. ir 1970–1979 m. vadovavo Lietuvos vandensvydžio federacijai. Sportavo ir abu jo vaikai: sūnus Tauras lankė vandensvydžio pratybas, o dukra Nida – krepšinio ir porą metų atstovavo Lietuvos jaunimo rinktinei. Jie sportavo ir vėliau.

V. K. Paulauskas 1954 m. baigė Kauno politechnikos institutą (nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas). Baigęs studijas, pradėjo šiame institute dirbti. 1967–1977 m. buvo šio instituto Teorinės radiotechnikos katedros vedėjas, docentas (1969 m.). 1987 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. Yra paskelbęs mokslo darbų apie ultragarso greičio ir jo absorbcijos skysčiuose matavimus, taip pat molekulinės akustikos temomis. Jis sukūrė interferometrinį metodą ultragarso sugerčiai skysčiuose matuoti. Naudodamasis gautomis interferometro reakcijos kreivėmis, su kitais mokslo darbuotojais sukūrė kompiuterizuotą metodą skysčių sugerties koeficientams apskaičiuoti. Paskelbė daugiau kaip 40 mokslinių straipsnių, parašė straipsnių dėstymo metodikos ir techninės terminologijos klausimais.

Jis parašė knygas „Sutartiniai žymėjimai elektrotechnikoje, automatikoje ir radioelektronikoje“ (kartu su kitais, 1974),  „Antenos ir mikrobangų įtaisai“ (1984, 1985 m.) „Elektroniniai mikrobangų prietaisai“ (1987), „Aiškinamasis kompiuterijos žodynas“ (kartu su R. Jasinevičiumi, 1995),, „Keturkalbis žodynas Informatika“ (kartu su kitais, 1997), „Aiškinamasis kompiuterijos terminų santrumpų žodynas“ (2000).

V. K. Paulauskas 1996–2000 m. buvo Lietuvos standartų departamento Terminologijos komisijos pirmininkas. Kartu su bendraautoriais rengė lietuviškuosius technikos terminijos standartus pagal ISO (angl. International Organization for Standartization), IEC (angl. International Electrotechnical Commission), atliko daugelio technikos standartų ekspertizę. Daug prisidėjo prie skaičiavimo technikos ir ypač kompiuterijos terminijos kūrimo ir tobulinimo.

Jo žmona buvo Aurelija. Gyvendami santuokoje jie išaugino du vaikus: dikrą Nidą ir sūnų Taurą.
V. K. Paulauskas mirė 2021 m. sausio 2 dieną.

 

Naudota literatūra:

1.  „In memoriam: netekome prof. Kaliksto Vytauto Paulausko“, Kauno technologijos universitetas: https://ktu.edu/news/in-memoriam-netekome-prof-kaliksto-vytauto-paulausko/ (žr. 2022-03-24).
2. „Kalikstas Vytautas Paulauskas“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/kalikstas-vytautas-paulauskas/ (žr. 2022-04-09).

 

Parengė Loreta Sungailienė 

 

Tekstas paskelbtas įgyvendinant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization