Pakalniškis Aleksandras

Aleksandras Pakalniškis (1910–2012) – rašytojas, fizikas, mokytojas, visuomenės veikėjas.

Gimė 1910 m. kovo 26 d. Plungės valsčiaus Kėkštų kaime.

1919–1923 m. mokėsi  Plungės gimnazijoje, 1931–1935 m. – LMPS suaugusiųjų gimnazijoje Kaune, vėliau Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakultete studijavo fiziką (studijas baigė 1940 m.). Mokydamasis Vytauto Didžiojo universitete priklausė korporacijai „Baltiensis“ .

Nuo 1939 m. dirbo mokytoju.

1942 m. įsteigė Plungės prekybos (vėliau – amatų) mokyklas ir joms iki 1944 m. vadovavo.

1944 m. pasitraukė į Vakarus. Ten Oldenburgo lietuvių gimnazijoje dirbo mokytoju.

1949 m. persikėlė gyventi į Jungtines Amerikos valstijas. Iš pradžių dirbo braižytoju Čikagoje. 1960–1961 m. ėjo Čikagos lituanistinės mokyklos Tėvų komiteto pirmininko pareigas. JAV priklausė „Lietuvos Vyčiams“, buvo 4-to laipsnio narys.

Bendradarbiavo spaudoje. Savo straipsnius etnografijos tema skelbė leidinyje „Aidai“.

Išleido 20 atsiminimų bei etnografijos knygų.

A.Pakalniškis mirė 2012 m. gruodžio 28 d. JAV Ilinojaus valstijos  Naperville mieste.

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2023: Žemaičiai Vilniuje“
  

 

 

Smush Image Compression and Optimization