Ostašenkovienė Virginija

Virginija Ostašenkovienė –  archeologė, muziejininkė, turizmo gidė, visuomenininkė. Archeologinių tyrimų interesai: muziejaus rinkinių istorija, eksperimentinė archeologija – puodų lipdymas ir degimas.

Gimė 1971 m. spalio 14 d. Šiauliuose. 1989 m. baigė Šiaulių 15–oje vidurinę mokyklą. 1991–1995 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Baigdama universiteto bakalauro studijas Archeologijos katedroje apgynė bakalauro darbą tema „Virvelinė keramika Lietuvoje (kultūriniu, chronologiniu ir kartografiniu aspektu)“. 1997 m. apgyn magistro darbą tema „Kun. Juozo Žiogo archeologinė veikla ir jo kolekcija“.

Nuo 1997 m. – Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus muziejininkė.

Yra Lietuvos archeologijos draugijos, Eksperimentinės archeologijos klubo „Pajauta“ narė.

Yra tyrinėjusi šiuos archeologijos objektus: Dusios ežero 8-os žalvario amžiaus gyvenvietės, Zapsės gyvenvietės (vadovas Vygandas Juodagalvis); Lieporių kapinynas (vad. Birutė Salatkienė), Aukuro kalno piliakalnis Kernavėje (vad. Aleksiejus Luchtanas), Šventosios gyvenvietės (vad. Rimutė Rimantienė).

Nuo 1998 m. vadovavo šiems archeologiniams tyrinėjimams: Pašvinio ežero pakrantėse, Dapkūnų senkapis, Vainagių piliakalnis, Šapnagių senkapis, Sneigių senkapis (Šiaulių rajonas), Kubilių piliakalnis (Kelmės rajonas), Viekšniai (Mažeikių rajonas), Telšių senamiestis, Varniai, (Telšių rajonas).

Svarbiausi paskelbti V. Ostašenkovienės darbai:

 • Archeologas kunigas Juozapas Žiogas // Žiemgala. Nr.1. Kaunas. 1999.
 • Pašvinio ežero pakrančių archeologiniai tyrinėjimai // Kurtuva. Kurtuvėnų regioninio parko metraštis. Šiauliai. 1999.
 • Pašvinio ežero pakrančių žvalgomieji tyrinėjimai 1998 m. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius. 2000.
 • Dapkūnų senkapio tyrinėjimai 1999 m. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius.2000.
 • Archeologijos paminklai // Lietuvos valsčiai: Lygumai. Stačiūnai. Vilnius. 2001.
 • Kunigo J. Žiogo archeologijos kolekcijos istorija ir tyrinėjimai // Lietuvos muziejų rinkinių kaupimas ir tyrimas. Atradimai, problemos, perspektyvos. Trakai. 2001.
 • Sneigių senkapis // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius. 2002.
 • Archeologiniai žvalgomieji tyrimai Varniuose // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius. 2002.
 • Rudiškių senkapio radiniai // Žiemgala. Nr.2. Kaunas. 2002.
 • Šiaurės Vidurio Lietuva laikotarpiu iki Kristaus // Žiemgala. Nr.1. Kaunas. 2003.
 • Archeologas Julius Naudužas // Žiemgala. Nr.2. Kaunas, 2004.
 • Dapkūnų senkapio vieta Šiaurės Lietuvos XV–XVII a. laidojimo paminklų medžiagoje // Senosios žiemgalos istorinis ir etnokultūrinis paveldas. Vilnius.2004.
 • Archeologinės ekspozicijos „Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a.“ aprašas. Šiauliai. 2004 (bendraautoriai – Audronė Šapaitė, Birutė Salatkienė).
 • Vėlyvieji Šiaurės Vidurio Lietuvos senkapiai // Žiemgala. Nr.2. Kaunas, 2005.
 • Žvalgomieji tyrinėjimai Šviesos g. 3-1 // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius. 2002.
 • Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologiniai tyrinėjimai Žiemgaloje // Žiemgala. Nr.2. Kaunas, 2007.
 • Žvalgomieji tyrinėjimai Šviesos g. 7 // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius. 2008.

 

Naudota literatūra:

 1. „Virginija Ostašenkovienė“, Lietuvos archeologijos draugija: https://lad.lt/ostasenkovienevirginija/.

Smush Image Compression and Optimization