Oškinis Bronius

Bronius Oškinis  (1913–1985) – sklandytojas, sklandytuvų konstruktorius, sklandymo pradininkas Lietuvoje, pirmasis Palangos gintaro muziejaus vedėjas. Jis gimė 1913 m. balandžio 15 d. Barzduose (Šakių r.) Jono ir Agnieškos Oškinių šeimoje. 1920 m. ji persikėlė gyventi į Kauną. 

1920–1928 m. mokėsi Kauno pradžios mokykloje ir „Aušros“ gimnazijoje, 1928–1933 m. – Kauno aukštesniojoje technikos (ATM) mokykloje. Tuo laikotarpiu jis pradėjo domėtis aviacija, buvo viena iš toje mokykloje 1931 m. gruodžio 13 d. pradėjusio veikti Kauno ATM aviacijos būrelio, įkurto steigėjų.

1931–1932 buvo ATM aviacijos būrelio narys, tuo metu paruošė T-1 darbo brėžinius ir vadovavo jo statybai.

1932 m. rugpjūčio mėn. sukūrė lietuvišką sklandytuvą T-1 („Technikas-1“). Pažaislyje šį sklandytuvą išbandė karo lakūnas Gregorius Radvenis.

Pažaislyje B. Oškinis 1932 m. rugpjūčio 15 d. atliko pirmąjį savo skrydį – į orą pakilo su T-1.
1932 m. rugsėjo 6 d. pirmasis Lietuvoje išlaikė sklandytojo A piloto egzaminą.

Baigęs aviacijos kursus vadovavo sklandytuvų statybai ATM dirbtuvėse. Čia jis perkonstravo vokišką mokomąjį sklandytuvą RRG-23 „Zoegling“.

1933 m. jis su kitais ekspedicijos dalyviais Nidoje įrengė Sklandymo mokyklą, pastatė savos konstrukcijos angarą. Dirbdamas joje 1933 m. rugsėjo 13 d. tapo pirmuoju Lietuvos C klasės pilotu sklandytoju (anais metais – aukščiausia klasė). Tada jis sukonstravo sklandytuvus BRO-2 ir BRO-3, išmoko skraidyti lėktuvais, tobulino skraidymo sklandytuvais žinias ir įgūdžius.  

1934 m. pavasarį išbandyta antroji B.Oškinio konstrukcija – sklandytuvas T-2.

1934 m. po Velykų Nidoje vadovavo Sklandymo mokyklos bendrabučio statybai.
Nuo 1934 m. rugpjūčio iki rugsėjo 14 d. mokėsi skraidyti IV LAK lakūnų laidoje, sudarytoje iš sklandytojų. Tuo metu jis savarankiškai skraidė lėktuvu Š-18.
Laikotarpiu nuo 1934 m. rugpjūčio 15 iki 1935 m. rugsėjo 15 d. buvo Karo mokyklos aspirantas, tapo antrojo rango karo lakūnu, įgijo aviacijos atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnį.
1935 m. kovo 14 d. ATM aviacijos būrelio nariai pagamino 2 sklandytuvus T-1.
1935 m. gegužę Ukmergės Aukštesniosios amatų mokyklos sklandytojai pagamino sklandytuvą T-1 (iš viso iki 1940 m. Lietuvoje buvo pagaminta virš 10 sklandytuvų T-1).
1935.X-1936.11 dirbo Karo aviacijos dirbtuvėse Kaune.
1936 m. buvo paskirtas dirbti Zoknių karo aviacijos dirbtuvių viršininko pavaduotoju. Vėliau tarnavo karo lakūnu 3-iojoje eskadrilėje. 

Nuo 1936 m. lapkričio 19 iki 1938 m. rugpjūčio dirbo Zoknių aviacijos bazės dirbtuvių viršininko pavaduotoju, nuo 1936 m. gruodžio 23 d. – 3 eskadrilės karo lakūnas.
1936 m. balandžio 19 d. Kaune į orą pakilo B. Oškinio sukonstruotas  treniruočių sklandytuvas BrO-3 „Pūkas“.
1936 m. balandžio mėn. G. Miliūno dirbtuvėse buvo pagaminti 6 B. Oškinio konstrukcijos sklandytuvai: du MO-1 ir du MO-2 (sukonstravo kartu su G.Miliūnu) sklandytojų B ir C sąlygoms vykdyti ir du MOG (sukonstravo kartu su G. Miliūnu ir A. Gysu) – pradinio mokymo.
1937 m. gegužės mėn. G. Miliūno dirbtuvėse buvo pastatyti dar du BrO-3, pavadinti „Aru“ ir „Giriūnu“.

1937 m. buvo išbandytas akrobatiniam skraidymui skirtas B. Oškinio sukonstruotas sklandytuvas BRO-4 „Rūta“. Tai buvo vienas pirmųjų akrobatinių sklandytuvų Europoje.
1937 m. Jonas Pyragius ir Bronius Oškinis dalyvavo pasaulio aviatorių sąskrydyje Elmyroje (JAV), kuriame B. Oškinis skraidė LAK sklandytuvu „Biržietis“, o J. Pyragius – patobulintu akrobatiniu sklandytuvu BRO-5 „Rūta II“. 

1938 m. birželį buvo parengtas treniruočių sklandytuvo BrO-6 „Pūkas-II“ projektas (B. Oškinis nubraižė visus šio sklandytuvo darbo brėžinius).

1938 m. B. Oškinis suprojektavo ir pradėjo statyti lengvą vienvietį lėktuvą BrO-7. B. Oškiniui pradėjus mokytis užsienyje, šio lėktuvo statybos darbai nebuvo užbaigti.
1938 m. B. Oškinis baigė Lietuvos karo lakūnų mokyklą.
1938 m. rugsėjo–1940 m. birželio mėnesiais B. Oškinis studijavo Berlyno aukštosios technikos mokyklos Lėktuvų statybos fakultete.

1940 m. B. Oškiniui sugrįžus į Lietuvą, jis buvo paskirtas į 29-to teritorinio šaulių korpuso Tautinės aviacijos eskadrilės dirbtuves Pivonijoje (prie Ukmergės).

1940–1943 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Technologijos fakulteto elektrotechnikos skyriuje.
1940 m. spalio–1941 m. birželio mėn. buvo Raudonosios armijos 29 teritorinio šaulių korpuso atskirosios eskadrilės remonto dirbtuvių inžinierius.

1941–1944 m. jis dirbo gamybos kontrolieriumi, remontavo vokiečių bombonešius „Junkers“ Ju-88 Kauno aviacijos dirbtuvėse Fredoje. 

1944 m. buvo suimtas ir išvežtas į Podolsko lagerį. Jis 1944 m. rugsėjo–1945 m. balandžio mėn. jis kalėjo Podolsko IV filtraciniame lageryje.

Paleistas iš lagerio jis atvyko į paskirtą kariuomenės tęsti tarnybos.

 1945 m. birželio 1 d. B. Oškinis buvo demobilizuotas.
1947 m. jis sugrįžo į Kauną, pradėjo dirbti dėstutoju Valstybiniame universitete (ten skaitė paskaitas), toliau kūrė naujus sklandytuvus. 

1949 m. rugpjūčio 15 d. buvo užbaigtas statyti ir išbandytas pirmasis pokario metais sklandytuvas – BRO-10 „Pūkas III“, kuis buvo skirtas treniruotėms.

1951 m. spalio 24 d. išrinktas Kauno srities DOSAAF orgkomiteto sklandymo sekcijos pirmininko pavaduotoju.
1952 m. birželio 15–19 d. išbandytas B. Oškinio sukonstruotas mokomojo-treniruočių sklandytuvo BrO-9 pirmasis prototipas.
1952 m. spalio 16–25 d. Maskvoje išbandytas antrasis B. Oškinio sukonstruotas BrO-9 prototipas.

1953 m. lapkričio 6–18 d. Simferopolyje buvo išbandytas trečiasis BrO-9 prototipas.

Tada Simferopolio aviacijos dirbtuvėse buvo pradėta Broniaus Oškinio sklandytuvų BRO-9 „Žiogas“, BRO-11 „Pionierius“ ir BRO-12 serijinė gamyba. Jais skraidė visuose buvusios buvusios Sovietų sąjungos aviacijos sporto klubuose.
1953 m. rugpjūčio–1955 m. gruodžio mėn. Simferopolio ARM pagaminta 320 vienetų BrO-9.
1954 m. vasarą pastatytas B. Oškinio sukonstruotas pradinio mokymo sklandytuvas BrO-11.
1956–1960 m. Simferopolio, Kropotkino ir kt. dirbtuvėse pagaminta apie 2 000 vnt. sklandytuvų BrO-11. Tuo metu tai buvo masiškiausiai gamintas sklandytuvas pasaulyje.

1956–1958 ir 1959–1962 m. lapkričio mėn. dirbo Kauno sklandymo stoties viršininku.
1957 m. rugpjūčio mėn. išbandytas B. Oškinio sukonstruoto treniruočių sklandytuvo BrO-12 prototipas.

1958 m. balandžio 26 d. B. Oškinis buvo išrinktas visuomeninės organizacijos LSSR Aviaklubas pirmininku (šis aviaklubas gyvavo iki tų pačių metų rudens, tada buvo įkurta LSSR Aviacijos sporto federacija ir jos pirmininku išrinktas A. Speičys).1959–1961 m. Simferopolio ARM buvo pagaminta daugiau negu 120 BrO-12.
1962 m. Prienuose buvo įkurta Eksperimentinė sportinės aviacijos gamykla, kurioje B. Oškinis dirbo konstruktoriumi. Tuo metu jis didelį dėmesį skyrė sklandytuvų, skirtų jaunimui, kūrimui. Į juos įdiegė daug naujovių, panaudojo plyšinius sparnus, plyšinius užsparnius ir eleronus.

B. Oškinis buvo pirmasis 1963 m. pradėjusio veikti Lietuvos daulės muziejaus ekspozicinio padalinio Palangos gintaro muziejaus vedėjas. Šias pareigas jis ėjo 1963–1967 metais.

 

1969 m. rugpjūčio mėn. išbandytas B. Oškinio sukonstruotas mokomasis sklandytuvas BrO-11M „Zylė“ (1970–1977 m. ESAG pagamino 40 vnt. šių sklandytuvų, o 1989–1991 S. Čepaičio kooperatyvas Panevėžyje  – daugiau negu 160 vnt).
1973 m.  į orą pakilo B. Oškinio sukonstruotas BrO-16 – pirmasis hidrosklandytuvas Lietuvoje.
1974 m. rugpjūčio 17 d. išbandytas  B. Oškinio sukonstruotas dviejų plyšių sparno sklandytuvas BrO-17S „Bitelė“.
1974 m. spalio mėn.pradėjo skraidyti B. Oškinio sukonstruotas dviejų plyšių sparno hidrosklandytuvas BrO-17V „Antelė“.
1975 m. rugsėjo 22 d. B. Oškinio sukonstruotas pakilo trijų plyšių sklandytuvas BrO-18 „Boružė“ – mažiausias sklandytuvas pasaulyje.
1977 m. rugpjūčio mėn. išbandytas BrO-20 „Pūkelis“ – lengviausias sklandytuvas pasaulyje. Jis buvo pagamintas naudojant nerviūrų ir lonžeronų išpynimo iš stiklo virvių technologiją. Jis buvo išbandytas ir su plūde, velkamas paskui motorlaivį.
1980 m. birželio 20 d. pakilo B. Oškinio sukonstruotas mokomasis iš stiklaplasčio su dviejų plyšių sparnais pagamintas sklandytuvas, BrO-21 „Vyturys“.
1981 m. pavasarį buvo užbaigtas pagaminti B. Oškinio sukonstruotas stiklaplastinis sklandytuvas-skraidyklė BrO-22 „Rūtelė“ . Jis buvo bandomas kaip skraidyklė ir kaip sklandytuvas, taip pat ir su plūde.
1981 m. gegužės mėn. buvo pastatytas B. Oškinio sukonstruotas mokomasis sklandytuvas BrO-23KR „Garnys“.
1982 m. B. Oškinis projektavo, vadovavo ir pats daugiausiai darbavosi statydamas lėktuvų Albatros B.II ir WACO maketus Lietuvos kino studijos vaidybiniam filmui apie Darių ir Girėną. Jis kūrybinei grupei talkino ir filmavimo darbuose.
1984 m. Panevėžyje buvo pagaminta dar vienas B. Oškinio sukonstruotas sklandytuvas BrO-23.
Iš viso B. Oškinio sukonstruotų įvairių modifikacijų sklandytuvų BrO 9, BrO 11, BrO HM, BrO 12 buvo gaminami serijomis.

Iki 1984 m. B. Oškinis buvo pripažintas 5 išradimų autoriumi.

B. Oškinis yra apdovanotas Lietuvos vyriausybės ir FAI (Tarptautinė aeronautikos asociacija).

B. Oškinis mirė 1985 m. balandžio 7 d. Palangoje. Palaidotas Palangos miesto kapinėse.

1992 m. įamžinant B. Oškinio atminimą įsteigta B. Oškinio vardu pavadinta Lietuvos vaikų aviacijos mokykla, o 1993 m.  Palangoje viena gatvė pavadinta B. Oškinio vardu.

1993 m. liepos 13 d. B. Oškinio kapas dėl savo istorinių, memorialinių ir meninių savybių įrašytas į Lietuvos  Kultūros vertybių registrą ir yra saugomas valstybės.

B. Oškinio sukonstruoti sklandytuvai

 • T-1 (BrO-1) (1932)
 • T-2 (BrO-2)
 • BrO-3 „Pūkas“ (1936)
 • BrO-4 „Rūta“
 • BrO-5 „Rūta II“ (1938)
 • BrO-6 „Pūkas“
 • BrO-9 „Žiogas“
 • BrO-10 „Pūkas“
 • BrO-11 „Pionierius“
 • BrO-11 M „Zylė“
 • BrO-12 (1957)
 • BrO-14
 • BrO-16 „Pempė“ (1973) – vandens sklandytuvas
 • BrO-15 „Raguva“
 • BrO-17S „Bitelė“ (1974)
 • BrO-17V „Antelė“ – vandens sklandytuvas
 • BrO-18 „Boružė“ (1975) mažiausias pasaulyje sklandytuvas
 • Br0-19 „Ančiukas“
 • BrO-20 „Pūkelis“
 • BrO-21 „Vyturys“
 • BrO-22 „Rūtelė“
 • BrO-23 „Garnys“

 

Oškinio sukonstruoti sportiniai lėktuvai

 • BRO-7
 • BRO-8

 

Naudota literatūra:

 1. „Bronius Oškinis“, Lietuvos aviacijos istorija 1918–1941 metais: https://www.plienosparnai.lt/page.php?18 (žr. 2022-04-01).
 2. Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Bronius_O%C5%A1kinis (žr. 2022-04-01).

 

Nuotraukoje iš RKIC archyvo – Bronius Oškinis

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Tekstas paskelbtas vykdant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“

 

 

Smush Image Compression and Optimization