Kučinskienė (Zališauskaitė) Ona

Ona Kučinskienė (Zališauskaitė) – ilgametė teatro aktorė. Gimė ji 1924 m. Skuodo rajono Trūbakių kaime. Čia ji praleido ir savo vaikystę. Baigusi Skuodo gimnaziją, pasuko teatro keliu. Tuo laikotarpiu Telšiuose kūrėsi Žemaičių teatras. Jis ir paviliojo abiturientę merginą. Iš pradžių jai šiame teatre daug ko reikėjo išmokti. Čia aktorystės meno ji mokėsi iš aktorių Elena Žalinkevičaitės, Napoleono Bernoto, Balio Lukošiaus, Alfo Radzevičiaus. Jai padėjo ir tuo metu šiame teatre dirbęs rašytojas Butkų Juzė. Sėkmingas buvo jos pirmasis sukurtas Barabaš vaidmuo. Vėliau ji Žemaičių teatre pastatytoje Jevgenijaus Švarco pasakoje „Sniego karalaitė“ suvaidino berniuką Kajų, Konstantino Simonovo dramoje „Taip ir bus“ – Vanią, pagal Žemaitę pastatytame spektaklyje „Kurmelis“ – Marikę ir keletą kitų įsimintinų vaidmenų.

1950 m. O. Zališauskaitė buvo pakviesta dirbti į Kauno jaunojo žiūrovo teatrą. Pirmaisiais savo kūrybinio darbo metais Kaune ji sukūrė Jaunučio vaidmenį Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės pasakoje „Dvylika brolių juodvarniais laksčiusių“, Batuotą Katiną – to paties pavadinimo pasakoje, Jurgelį – Danutės Čiurlionytės spektaklyje „Pasakų šalis“, Gavrošą – pagal Viktoro Hugo knygą „Vargdieniai“ pastatytame spektaklyje ir kt.

1959 m. į Kauno Jaunojo žiūrovo teatro patalpas (Laisvės al. 71) įsikėlus Kauno muzikinio teatro dramos trupei, ji tapo Kauno valstybinio dramos teatro aktore. Šiuos du teatrus sujungus, kelis dešimtmečius kūrė vaidmenis Kauno valstybiniame dramos teatre (dabar – Nacionalinis Kauno dramos teatras). Per 50 savo kūrybinio darbo metų teatre iš viso ji sukūrė daugiau negu 80 vaidmenų. Kolegoms atmintyje išliko kaip itin geras, kitus gerbiantis, profesinėje srityje sau ir kitiems reiklus, žemaitiškai principingas žmogus.

Mirė O. Zališauskaitė-Kučinskienė 2008 m. rugpjūčio 14 dieną.

 

Parengė Danutė Mukienė (Ramonaitė)

Smush Image Compression and Optimization