Dainauskienė (Šukštaitė) Ona

Ona Dainauskienė (Šukštaitė) – pedagogė, teatro aktorė. Gimė 1915 m. liepos 26 d. Rygoje (Latvija) darbininkų šeimoje. Tėvas – Kazys, motina – Nijolė. 1920 m. šeima persikėlė gyventi į Lietuvą. Ona mokėsi Šiauliuose ir Kaune. 1928–1930 m. Kauno „Vyties“ bendrovės knygyne dirbo kasininke, 1930–1937 m. mokėsi. 1930 m., lankydama septintąją gimnazijos klasę, ištekėjo. Lankė gailestingųjų seserų kursus. 1941 m. pradėjo dirbti Žemaičių teatre Telšiuose, kuriame tebedirbo ir 1945 metų vasario 3 d., kai autobiografijoje pateikė šioje publikacijoje paminėtus savo gyvenimo faktus. Tuo metu jos šeimoje jau augo du vaikai – dukros Aldona ir Nijolė. Vienai buvo 10, kitai – 3, 5 metų. Šeimą išlaikė ji viena. Buvo nepartinė. 1945 m. turėjo 6 klasių išsilavinimą, penkerių metų aktorės darbo stažą, mokėjo lietuvių ir rusų kalbas. Gyveno Telšiuose, Respublikos gatvės name Nr. 20.

Žemaičių teatre Telšiuose ji dirbo 1945 m. sausio 1–1949 m. spalio 1 dienomis ir čia sukūrė 10 vaidmenų. Pradėjus Žemaičių teatrą jungti su Šiaulių dramos teatru, nutarė pasukti į Klaipėdą, kur tikėjosi, jog jų šeimą valdžia mažiau persekios. Dainauskų namai Telšiuose nuolat būdavo krečiami, o Ona – kvočiama. Taip atsitiko dėl to, kad Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, 1944-aisiais, ji su vyru Domu, dukromis ir motina nutarė pasitraukti į Vakarus. Buvo sutarę, kad Domas mėgins į Vakarus patekti traukiniu, o Ona su vaikais ir motina – arklio traukiamu vežimu, į kurį buvo pasiėmusios šiek tiek būtiniausių daiktų. Domui, pedagogui, Žemaičių Naumiesčio mokyklos direktoriui, pavyko į Vakarus prasiveržti, o Onai su motina ir dukromis teko atgal grįžti iš Rusnės. Tada Dainauskų šeimą sugrįžę sovietai ir pradėjo persekioti – buvo manoma, kad D. Dainauskas pasitraukė į miškus. Kur vyras, Ona nežinojo. Manė, kad jis, pasitraukdamas į Vakarus, žuvo, nes iš jo jokių žinių neturėjo. Negavo jų ir vėliau. Dukras kartu su mama augino. Ir tik 1970 m. dukra Aldona Dainauskaitė-Tamošauskienė iš giminių sužinojo, kad jos tėvas gyvas, gyvena Didžiojoje Britanijoje ir… turi kitą šeimą.

Ásikūrusi uostamiestyje O. Šukštaitė-Dainauskienė pradėjo dirbti 1-ojoje profesinėje technikos mokykloje pedagoge, Pionierių namuose (veikė dabartiniame Laikrodžių muziejaus pastate) ėmė vadovauti dramos būreliui. Ji išugdė daug talentingų jaunų aktorių, kurie tais laikais vaidindavo ir Lietuvoje statomuose kino filmuose. Uostamiesčio gyventojų buvo gerbiama ir mylima pedagogė.1

________________________

1 Juodytė Gražina, „Klaipėdos akvarelės: namai ir žmonės (357, 358)“, Vakarų ekspresas, http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipedos-akvareles/klaipedos-akvareles-namai-ir-zmones-357-1242048/

 

Parengė Danutė Mukienė (Ramonaitė)

Smush Image Compression and Optimization