Oginskiai

Oginskiai – garsi didikų ir kunigaikščių giminė, etnografinėje Lietuvoje gyvenusi apie 400 m. Ji save kildino iš Rusijos valdovų Riurikaičių. Kilmės vieta – Kozelskas (Rusija). Yra ir kitokių jų kilmės aiškinimų. Istorikas V. Kryževičius yra iškėlęs hipotezę, kad Oginskiai – lietuvių kunigaikščių Ogintų (Uogintų) palikuonys.
Oginskių pavardės pradininkas – Dmitrijus Hlušonokas (mirė 1510 m.), Smolensko dalinio kunigaikščio Vasilijaus Hlašinos vaikaitis. 1486 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis jam padovanojo Uogintų dvarą (Kaišiadorių rajonas). Giminės pavardė buvo pakeista Bogdano–Todoro (1551–1625) iniciatyva.
Nuo XVII a. pabaigos Oginskiai darė didelę įtaką Lietuvos politiniam, ekonominiam ir kultūriniam gyvenimui. Iš jų giminės iškilo LDK kancleris, LDK maršalka, LDK iždininkas, Žemaitijos seniūnas, 3 etmonai, 9 vaivados, 10 kaštelionų, 5 Lietuvos Vyriausiojo tribunolo pirmininkai, 2 kompozitoriai, nemažai kitų garsių valstybės ir visuomenės veikėjų.

Nuotraukoje – Oginskių giminės herbas

Smush Image Compression and Optimization