Nonhartas Petras (Nonhart Peter)

Nonhartas Petras (Peter Nonhart)

Petras Nonhartas (Peter Nonhart, Nonhardt, Nonhaart ) – Nyderlandų architektas, statybininkas. Rašytiniuose šaltiniuose minimas 1599–1633 metais.  Atvyko į LDK Stepono Batoro valdymo metais. Prisidėjo prie Panemunės pilies (Jurbarko) statybos, statė daugelį svarbių tais laikais pastatų Lietuvoje. 1590 m. įgijo bajorystę. Nuo 1611 m. buvo Vilniaus pilininkas ir karaliaus statybininkas. Palaidotas evangelikų reformatų bažnyčioje Gaidžiūniškėse, Gardino sr.). 

Manoma, kad P. Nonhartas buvo Gelgaudų Panemunės pilies (1604–1610) projekto autorius ir pirmasis statybų prižiūrėtojas. Iki 1610 m. buvo pastatytas Panemunių pilies pagrindinis rytinis gyvenamasis korpusas su pietryčių bokštu). Manoma, kad jis po 1610 m. gaisro vadovavo Vilniaus  Žemutinės pilies rekonstrukcijai (XVII a. I ketvirtis). Apie 1612 m. Gaidžiūniškėse pasistatė rūmus su renesansiniu portalu, 4 cilindriniais bokštais (svarbesnių patalpų interjeras dekoruotas medžioklės tematikos tapyba). 1614 m. suprojektavo nedidelę evangelikų reformatų bažnyčią.

 

Naudota literatūra:

Sabaliauskas Algirdas, „Andrius Ašmantas“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/straipsnis/andrius-asmantas/ (žr. 2022-03-12)

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“

Smush Image Compression and Optimization