Nezabitauskis (Zabitis) Adolfas

Adolfas Nezabitauskis (Zabitis) (1901–1968) –  pedagogas, žurnalistas, kraštotyrininkas, muziejininkas,  istorikas archeologas. Jis gimė 1901 m. liepos mėn. 6 d. Baidotų k., Skuodo r., mirė – 1968 m. gruodžio mėn. 15 d. Telšiuose. Palaidotas Gargždelės kaimo kapinėse (Kretingos r.).

1919 m. baigė Telšių gimnaziją.

1929 m. baigė lituanistiką Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitariniame fakultete.

Nuo 1927 m. bendradarbiavo leidiniuose „Vairas“, „Lietuvis“, „Tautininkų balsas“, „Tauta ir žodis“.

Nuo 1929 m. laikraščio „Lietuvos aidas“ kalbos tvarkytojas, 1931 m. – sekretorius, nuo 1939 m. dienraščio „Vilniaus balsas“ korektorius, stilistas, žurnalistas.

1933 m. korporacijos „Samogitia“ pirmininkas.

1941 m. Kultūros paminklų įstaigos viršininkas. Karo metais dirbo Kauno M. K. Čiurlionio galerijoje.

1941-1943 m. bendradarbiavo leidinyje „Lietuvių archyvas“. Buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.

1946-1949 m. – Mosėdžio mokyklos direktorius.

1949 m. areštuotas, kalėjo Vorkutoje, Abezės lageryje, Rusijoje. Į Lietuvą grįžo 1956 m.

1956 m. atvyko į Šiaulius, iki 1968 m. buvo Aušros muziejaus fondų saugotojas.

Gyvendamas Šiauliuose miesto ir aplinkinių rajonų laikraščiuose paskelbė kelis šimtus publikacijų etnografijos, istorijos, kraštotyros klausimais.

1968 m. persikėlė į Telšius, dirbo Alkos muziejuje.

Mokėjo senąsias lotynų, graikų, gotų, lenkų kalbas. Vertė įvairius istorinius šaltinius.

Pagrindinę jo archyvo dalį saugo Vilniaus universiteto biblioteka.

Publikacijos

Nezabitauskas A. Prof. Eduardas Volteris (70 m.sukaktuvių proga) // Tauta ir žodis (K.). – 1928, kn. 5, p. 344-360.

Nezabitauskas A. “Piliuko” piliakalnis // Komunistinis žodis (Kelmė). – 1964, gruod. 12.

Nezabitauskas A. “Piniginis kalnas” // Lenino keliu (Utena). – 1968, saus. 16.

Nezabitauskas A. 700 metų nuo Kretingos pilies sunaikinimo // Švyturys (Kretinga). – 1963, bal. 4, 6.

Nezabitauskas A. Adakavo ir Skaudvilės paminklai // Leniniečių balsas (Tauragė). – 1964, lapkr. 14, p. 3.

Nezabitauskas A. Aisčių kultūros paminklai // Komunistinis darbas (Šilutė). – 1964, lapkr. 19.

Nezabitauskas A. Akmens amžiaus gyvenvietė // Komunizmo švyturys (Telšiai). – 1964, kovo 31.

Nezabitauskas A. Akmens istorija ir legendos // Raudonoji vėliava (Varėna). – 1965, rugpj. 26.

Nezabitauskas A. Alytaus archeologiniai paminklai // Komunistinis rytojus (Alytus). – 1968, vas. 27.

Nezabitauskas A. Alytaus senovė ir pilis // Komunistinis rytojus (Alytus). – 1964, liep. 2.

Nezabitauskas A. Aniškis ir jo paminklai // Komunistinis rytojus (Alytus). – 1968, birž. 4.

Nezabitauskas A. Antakmenės ir Plavėjų akmuo // Nauja vaga (Ignalina). – 1966, lapkr. 22.

Nezabitauskas A. Antazavės senovė // Tarybinė žemė (Zarasai). – 1964, rugpj. 4.

Nezabitauskas A. Antikinės monetos mūsų muziejuje // Raudonoji vėliava (Šiauliai). – 1963, kovo 19.

Nezabitauskas A. Apie Kapsuko miesto senovę // Naujasis kelias (Kapsukas). – 1964, liep. 14.

Nezabitauskas A. Apuolė // Valstiečių laikraštis. – 1964, gruod. 9.

Nezabitauskas A. Apuolės pilis ir miestas – buvusi Kuršių sostinė // Kauno tiesa. – 1963, rugs. 29.

Nezabitauskas A. Ar buvo Kėdainiuose kryžiuočių pilis ? // Tarybinis kelias (Kėdainiai). – 1964, kovo 17.

Nezabitauskas A. Ar buvo komtūrai Viešvienuose // Komunizmo švyturys (Telšiai). – 1964, liep. 9.

Nezabitauskas A. Ar seniai įsikūrė Pakruojis ? // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1964, vas. 18, p. 4.

Nezabitauskas A. Ar žinote savo miesto istoriją? // Naujas gyvenimas (Prienai). – 1964, geg. 30.

Nezabitauskas A. Archeologas Juozas Žiogas (1868-1935.IX.21) // Tarybinis balsas (Joniškis). – 1968, vas. 27.

Nezabitauskas A. Archeologijos laikraščio reikalu / A.N. // Lietuva. – 1926, birž. l, p. 3-4.

Nezabitauskas A. Archeologiniai radiniai pasakoja // Komunistinis žodis (Kelmė). – 1963, rugs. 12.

Nezabitauskas A. Aristavos žemė ir pilis // Tarybinis kelias (Kėdainiai). – 1964, bal. 16, p. 4.

Nezabitauskas A. Atkaklios lietuvių kovos su kryžiuočiais epizodas // Kauno tiesa. – 1963, rugs. 1.

Nezabitauskas A. Atsiminimai apie Petrą Tarasenka // Pirmyn (Molėtai). – 1964, geg. 16, p. 3.

Nezabitauskas A. Aukaimio pilies likimas // Leniniečių balsas (Tauragė). – 1964, liep. 23.

Nezabitauskas A. Aukštupėnai // Komunistiniu keliu (Kupiškis). – 1968, geg. 18, p. 3.

Nezabitauskas A. Avilčių senovės paminklai // Pirmyn (Molėtai). – 1968, gruod. 17, p. 4.

Nezabitauskas A. Bačkininkėlių piliakalnis // Naujas gyvenimas (Prienai). – 1964, rugpj. 1.

Nezabitauskas A. Baisogala – istorinė vieta // Komunizmo aušra (Radviliškis). – 1964, liep. 4.

Nezabitauskas A. Bakšėnai // Komunizmo keliu (Kupiškis). – 1968, gruod. 3, p. 3.

Nezabitauskas A. Balbieriškio senovė ir paminklai // Naujas gyvenimas (Prienai). – 1964, lapkr. 14.

Nezabitauskas A. Bartininkų senovė ir istoriniai paminklai // Pergalė (Vilkaviškis). – 1964, gruod. 24.

Nezabitauskas A. Batakiai – viena iš seniausių gyvenviečių // Leniniečių balsas (Tauragė). – 1964, bal. 23.

Nezabitauskas A. Betygalos piliakalnis // Naujas rytas (Raseiniai). – 1968, geg. 7.

Nezabitauskas A. Betygalos žemė ir tvirtovės // Naujas rytas (Raseiniai). – 1964, liep. 18.

Nezabitauskas A. Bikavėnai – X-XII amžiaus gyvenvietė // Komunistinis darbas (Šilutė). – 1968, birž. 4.

Nezabitauskas A. Biržų priešistorinių laikų paminklai // Biržiečių žodis. – 1968, liep. 2.

Nezabitauskas A. Bišpilio piliakalnis ir pilis // Šviesa (Jurbarkas). – 1964, bal. 4.

Nezabitauskas A. Bražuolė – istorinė vietovė // Komjaunimo tiesa. – 1967, rugs. 9.

Nezabitauskas A. Būdelių piliakalnis // Į komunizmą (Kaišiadorys). – 1967, rugpj. 5.

Nezabitauskas A. Čiulėnai seniau ir dabar // Pirmyn (Molėtai). – 1968, rugs. 10, p. 3.

Nezabitauskas A. Dapšių Alkos kalnas // Pergalės vėliava (Mažeikiai). – 1965, bal. 7.

Nezabitauskas A. Darsūniškio paminklai, žemė ir pilis // Į Komunizmą (Kaišiadorys). – 1964, rugpj. 20.

Nezabitauskas A. Daubarių piliakalniai ir senkapiai // Pergalės vėliava (Mažeikiai). – 1964, spal. 22, p. 4.

Nezabitauskas A. Deltuvos žemė ir jos pilys // Gimtoji žemė (Ukmergė). – 1964, rugs. 15.

Nezabitauskas A. Derbutų piliakalnis // Naujas rytas (Raseiniai). – 1964, geg. 19.

Nezabitauskas A. Dirmiškės piliakalnis // Komunistinis rytojus (Alytus). – 1968, geg. 4, p. 4.

Nezabitauskas A. Dysnų ežeras – gamtinis ir istorinis paminklas // Nauja vaga (Ignalina). – 1964, spal. 28.

Nezabitauskas A. Dotnuvos praeitis // Tarybinis kelias (Kėdainiai). – 1964, lapkr. 17.

Nezabitauskas A. Drageliškių lobis // Tarybinė žemė (Zarasai). – 1968, birž. 4.

Nezabitauskas A. Du vežimai senienų // Švyturys (Kretinga). – 1964, vas. 25.

Nezabitauskas A. Dubičių istoriniai paminklai ir pilis // Raudonoji vėliava (Varėna). – 1964, rugpj. 4.

Nezabitauskas A. Dūkštas ir jo paminklai // Nauja vaga (Ignalina). – 1964, liep. 15.

Nezabitauskas A. Dusetų senovė // Tarybinė žemė (Zarasai). – 1964, spal. 6.

Nezabitauskas A. Dzirmiškės piliakalnis // Komunistinis rytojus (Alytus). – 1968, lapkr. 14, p. 4.

Nezabitauskas A. Džiugo piliakalnis // Komjaunimo švyturys (Telšiai). – 1964, bal. 18, p. 3.

Nezabitauskas A. Eiguliai – akmens amžiaus sodyba // Komunizmo vėliava (Kaunas). – 1964, rugpj. 7.

Nezabitauskas A. Ekskursija po Klaipėdos kraštą prieš tūkstančius ir šimtus metų / A. N. // Lietuvos aidas. – 1937, vas. 24 (Nr. 86), p. 4.

Nezabitauskas A. Ekskursija po Klaipėdos kraštą prieš tūkstančius ir šimtus metų / A.N. // Lietuvos aidas. – 1936, vas. 24 (Nr. 86), p. 4.

Nezabitauskas A. Ėriškiai, Žvirbliai, Rodai // Panevėžio tiesa. – 1969, birž. 13.

Nezabitauskas A. Eržvilko piliakalnio padavimas // Šviesa (Jurbarkas). – 1968, saus. 5.

Nezabitauskas A. Ežerų krašto paminklai // Tarybinė žemė (Zarasai). – 1964, geg. 23.

Nezabitauskas A. Gabrieliškių piliakalnis // Naujas rytas (Raseiniai). – 1968, saus. 9.

Nezabitauskas A. Gaidė // Nauja vaga (Ignalina). – 1967, rusėjo 9.

Nezabitauskas A. Galelių priešistorinė gyvenvietė // Lenino keliu (Utena). – 1968, birž. 20.

Nezabitauskas A. Gargždelės iečių gamykla // Švyturys (Kretinga). – 1963, gruod. 14.

Nezabitauskas A. Gedžiūnėlių archeologiniai paminklai // Nauja vaga (Ignalina). – 1968, saus. 20.

Nezabitauskas A. Gelgaudiškio praeities puslapiai // Draugas (Šakiai). – 1964, liep. 30.

Nezabitauskas A. Genioto pilis – XIV amžiaus tvirtovė // Artojas (Šilalė). – 1964, birž. 11.

Nezabitauskas A. Gilvičiai // Komunistinis rytojus (Alytus). – 1967, rugs. 26.

Nezabitauskas A. Gintališkė // Kibirkštis (Plungė). – 1967, rugs. 5.

Nezabitauskas A. Gintaras – aisčių auksas // Lietuvos žvejys. – 1968, saus. 5.

Nezabitauskas A. Ginučių piliakalnis // Nauja vaga (Ignalina). – 1965, lapkr. 16.

Nezabitauskas A. Girkalnio ir Kalnųjų apylinkių paminklai // Naujas rytas (Raseiniai). – 1965, saus. 9.

Nezabitauskas A. Giruliai // Banga (Klaipėda). – 1967, geg. 16.

Nezabitauskas A. Griežės piliakalnis ir pilis // Pergalės vėliava (Mažeikiai). – 1964, birž. 18.

Nezabitauskas A. Grinkiškio praeities puslapiai // Komunizmo aušra (Radviliškis). – 1964, spal. 3.

Nezabitauskas A. Gružių apylinkės senienos // Darbas (Pasvalys). – 1964, liep. 15.

Nezabitauskas A. Įdomi Birštono istorija // Naujas gyvenimas (Prienai). – 1964, geg. 1.

Nezabitauskas A. Įdomus XVI-XVII amž. radinys Šiauliuose // Raudonoji vėliava (Šiauliai). – 1965, spal. 26.

Nezabitauskas A. III-IV amž. kultūros paminklas Berčiūnuose // Panevėžio tiesa. – 1964, rugpj. 7.

Nezabitauskas A. I-IV amžių radinys Gibaičiuose // Leninietis (Šiauliai). – 1965, gruod. 2.

Nezabitauskas A. Imbarės piliakalnio padavimai // Švyturys (Kretinga). – 1964, kovo 21, p. 24.

Nezabitauskas A. Inturkės, Inketurių ir Stirnių senovės bruožai // Pirmyn (Molėtai). – 1965, rugpj. 3.

Nezabitauskas A. Įpilties piliakalnis ir pilis // Švyturys (Kretinga). – 1964, rugpj. 15.

Nezabitauskas A. Ir vėl rastas lobis // Literatūra ir menas. – 1964, Nr. 39, p. 7.

Nezabitauskas A. Istorikas M. Balinskis apie Uteną // Lenino keliu (Utena). – 1967, birž. 24.

Nezabitauskas A. Istorinėmis vietovėmis // Leninietis (Šiauliai). – 1965, birž. 12.

Nezabitauskas A. Istoriniai Merkinės paminklai // Raudonoji vėliava (Varėna). – 1964, birž. 6.

Nezabitauskas A. Istoriniai mūsų rajono paminklai // Draugystė (Vilnius). – 1964, geg. 30.

Nezabitauskas A. Istoriniai Salamiesčio paminklai // Komunizmo keliu (Kupiškis). – 1964, gruod. 26.

Nezabitauskas A. Iš senųjų prūsų papročių ir tikybinių įsitikinimų reformacijos metu / A.N. // Lietuvos aidas. – 1937, birž. 17 (Nr. 267), p. 4.

Nezabitauskas A. Iš Šaukėnų praeities // Komunistinis žodis (Kelmė). –1964, rugpj. 20, p. 3.

Nezabitauskas A. Iš Šešuolių praeities // Gimtoji žemė (Ukmergė). – 1964, gruod. 1, p. 4.

Nezabitauskas A. Jonas Basanavičius. – K., 1938. – 542 p. – Tas pat Vilniuje, 1990 m.

Nezabitauskas A. Jonas Basanavičius. – V., 1990. – 364 p. – Perspausdintas 1938 m. leidinys.

Nezabitauskas A. Josvainių pilis // Tarybinis kelias (Kėdainiai). – 1964, birž. 11.

Nezabitauskas A. Junigėdos žemė ir pilis // Šviesa (Jurbarkas). – 1964, rugpj. 6.

Nezabitauskas A. Juodainių paminklai // Artojas (Šilalė). – 1966, gruod. 13.

Nezabitauskas A. Juodkrantė – Gintarė // Lietuvos žvejys. – 1966, birž. 26.

Nezabitauskas A. Jūros upė – XIII amžiaus tvirtovė // Leniniečių balsas (Tauragė). – 1964, bal. 16.

Nezabitauskas A. Ką byloja Bubių piliakalnis // Leninietis (Šiauliai). – 1964, saus. 4, p. 3.

Nezabitauskas A. Ką byloja Liškiavos mūrai // Raudonoji vėliava (Varėna). – 1966, gruod. 1.

Nezabitauskas A. Ką slepia Jauneikių pilkapiai // Tarybinis balsas (Joniškis). – 1964, bal. 25, p. 3.

Nezabitauskas A. Kada Alytuje pastatyta pirmoji pilis // Komunistinis rytojus (Alytus). – 1965, gruod. 2.

Nezabitauskas A. Kaltinėnų krašto senovė // Artojas (Šilalė). – 1964, geg. 21.

Nezabitauskas A. Kalvarija ir jos apylinkės // Naujasis kelias (Kapsukas). – 1964, liep. 28.

Nezabitauskas A. Kalviai ir jų apylinkių paminklai // Į komunizmą (Kaišiadorys). – 1967, saus. 14.

Nezabitauskas A. Karklėnų apylinkių paminklai // Komunistinis žodis (Kelmė). – 1965, gruod. 16.

Nezabitauskas A. Karpiškių-Laimučių pilkapiai // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1964, rugpj. 6, p. 3-4.

Nezabitauskas A. Karsakiškio apylinkės paminklai // Tėvynė (Panevėžys). – 1964, rugs. 10.

Nezabitauskas A. Karšuvių pilis // Artojas (Šilalė). – 1964, kovo 28, p. 4.

Nezabitauskas A. Kartenos praeitis ir paminklai // Švyturys (Kretinga). – 1964, rugs. 12, p. 3.

Nezabitauskas A. Kašėtų ir Rudnios akmens amžiaus stovyklos // Raudonoji vėliava (Varėna). – 1964, gruod. 22.

Nezabitauskas A. Kauliniai radiniai // Lietuva. – 1925, liep. 13, p. 4.

Nezabitauskas A. Keletas Šeduvos istorijos bruožų // Komunizmo aušra (Radviliškis). – 1964, birž. 27.

Nezabitauskas A. Kelmės miesto senkapiai // Komunistinis žodis (Kelmė). – 1968, vas. 29.

Nezabitauskas A. Kernavė – žymi istorinė vietovė // Lenino vėliava (Širvintai). – 1965, rugpj. 29.

Nezabitauskas A. Kernavės istorija // Lenino vėliava (Širvintos). – 1968, saus. 17.

Nezabitauskas A. Kęstučio pilis Nevėžio žiočių saloje // Komunizmo vėliava (Kaunas). – 1964, rugs. 30.

Nezabitauskas A. Kirsnos sritis XIII amžiuje // Darbo vėliava (Lazdijai). – 1964, lapkr. 12.

Nezabitauskas A. Klaipėdos “pabūtkalniai” ir slėptuvės // Banga (Klaipėda). – 1968, birž. 29.

Nezabitauskas A. Klaišių IX-XV amžių senkapiai // Mūsų žodis (Skuodas). – 1964, bal. 25.

Nezabitauskas A. Kolainių pilis ir jos vadas Surminas // Šviesa (Jurbarkas). – 1964, rugs. 15.

Nezabitauskas A. Kretingos piliakalnis ir X-XII a. senkapis // Švyturys (Kretinga). – 1964, lapkr. 17.

Nezabitauskas A. Kretingos rajono archeologiniai paminklai // Švyturys (Kretinga). – 1964, birž. 9.

Nezabitauskas A. Kryžiuočių ir kalavijuočių pilis Jurbarke // Šviesa (Jurbarkas). – 1964, vas. 15.

Nezabitauskas A. Kryžiuočių pastangos užimti Jurbarką // Šviesa (Jurbarkas). – 1964, kovo 21.

Nezabitauskas A. Kuktiškių senovė ir paminklai // Lenino keliu (Utena). – 1964, rugs. 3.

Nezabitauskas A. Kupiškio pilies kalnas // Komunizmo keliu (Kupiškis). – 1964, bal. 28.

Nezabitauskas A. Kur buvo Sudargo pilis ? // Draugas (Šakiai). – 1964, bal. 25.

Nezabitauskas A. Kur buvo Visvaldos pilis? // Jonavos balsas. – 1966, liep. 26.

Nezabitauskas A. Kvėdarnos piliakalnis ir gynybinė pilis // Artojas (Šilalė). – 1968, kovo 19.

Nezabitauskas A. Laivių archeologinis ansamblis // Švyturys (Kretinga). – 1964, bal. 14.

Nezabitauskas A. Laugiriškių XVI amž. lietuviškų monetų lobis // Raudonoji vėliava (Šiauliai). – 1959, lapkr. 21.

Nezabitauskas A. Lauksargių apylinkės piliakalniai ir padavimai // Leniniečių balsas (Tauragė). – 1964, rugs. 3, p. 3.

Nezabitauskas A. Laužiškių piliakalnis // Lenino vėliava (Širvintos). – 1968, vas. 25.

Nezabitauskas A. Lazdijai senovėje // Darbo vėliava (Lazdijai). – 1964, liep. 25.

Nezabitauskas A. Legendinė Sidabros pilis // Tarybinis kelias (Joniškis). – 1964, kovo 21.

Nezabitauskas A. Linkmenų žemė ir pilis // Nauja vaga (Ignalina). – 1964, liep. 3.

Nezabitauskas A. Linkuvos gilioji senovė // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1964, birž. 9.

Nezabitauskas A. Liškiavos paminklai // Raudonoji vėliava (Varėna). –1964, gruod. 25.

Nezabitauskas A. Lokystos piliakalnis // Artojas (Šilalė). – 1964, birž. 6.

Nezabitauskas A. Maišiogalos senovė // Draugystė (Vilnius). – 1964, lapkr. 26.

Nezabitauskas A. Marcinkonių ir Mardasavo istoriniai paminklai // Raudonoji vėliava (Varėna). – 1965, kovo 6.

Nezabitauskas A. Mažulonių piliakalnis ir pilaitė // Nauja vaga (Ignalina). – 1964, rugpj. 30.

Nezabitauskas A. Medininkų pilis // Draugystė (Vilnius). – 1964, rugpj. 6, p. 3.

Nezabitauskas A. Medžioklinė Vytauto pilis Varėnoje 1-oje // Raudonoji vėliava (Varėna). – 1964, birž. 2.

Nezabitauskas A. Mergežeris // Raudonoji vėliava (Varėna). – 1968, birž. 11.

Nezabitauskas A. Merkio upė – gamtos ir istorijos paminklas // Raudonoji vėliava (Varėna). – 1964, liep. 11.

Nezabitauskas A. Meškuičiai // Leninietis (Šiauliai). – 1967, liep. 11.

Nezabitauskas A. Mielonų kaimo piliakalnis // Spalio vėliava (Rokiškis). – 1964, rugs. 1.

Nezabitauskas A. Miesto muziejaus ekspedicija į Pietarius / A.N. // Lietuvos aidas. – 1933, rugs. 30, p. 4.

Nezabitauskas A. Mikytai ir Dovainiai // Mūsų žodis (Skuodas). – 1966, birž. 14.

Nezabitauskas A. Monetų lobis Palangoje // Švyturys (Kretinga). – 1966, birž. 9, p. 4.

Nezabitauskas A. Moškėnų-Laukupėnų piliakalnis // Spalio vėliava (Rokiškis). – 1964, liep. 23.

Nezabitauskas A. Mūsų kraštotyros reikalu / Nez. A. // Lietuva. – 1925, gruod. 30, p. 3-4.

Nezabitauskas A. Mūsų protėviai prieš 2500 metų su viršum pradėjo prekiauti graikų saulės dievaičio dukterų ašaromis / A.N. // Lietuvos aidas. – 1937, kovo 19 (Nr. 124), p. 4.

Nezabitauskas A. Mūšis prie Apuolės // Mūsų žodis (Skuodas). – 1964, kovo 21.

Nezabitauskas A. Naikių piliakalnis ir Dugnų pilis // Pergalės vėliava (Mažeikiai). – 1964, rugs. 3.

Nezabitauskas A. Napoleono pėdsakai Salake // Tarybinė žemė (Zarasai). – 1965, vas. 27.

Nezabitauskas A. Nauji radiniai Valdamų kapinyne // Leninietis (Šiauliai). – 1963, rugpj. 31.

Nezabitauskas A. Nedzingė – senovės paminklų kraštas // Raudonoji vėliava (Varėna). – 1965, gruod. 18.

Nezabitauskas A. Nemakščių praeitis // Naujas rytas (Raseiniai). – 1964, gruod. 19, p. 4.

Nezabitauskas A. Nemenčinė // Draugystė (Vilnius). – 1964, rugs. 3.

Nezabitauskas A. Nemunaičio pilis // Komunistinis rytojus (Alytus). – 1964, birž. 6.

Nezabitauskas A. Nepaprasti kraštotyrininkai // Kraštotyra, – V., 1967. – P. 273-277.

Nezabitauskas A. Neries ir Šventosios santakos istoriniai paminklai // Jonavos balsas. – 1966, geg. 26.

Nezabitauskas A. Nežinomi Pasvalio rajono piliakalniai ir pilkapiai // Darbas (Pasvalys). – 1964, rugs. 9.

Nezabitauskas A. Nikėlų senkapių radiniai // Komunistinis darbas (Šilutė). – 1968, vas. 15.

Nezabitauskas A. Nuostabi kultūra Šukionių senkapiuose // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1964, birž. 2.

Nezabitauskas A. Pabalčių piliakalnis ir pilis // Naujas gyvenimas (Raseiniai). – 1964, lapkr. 10.

Nezabitauskas A. Padavimai apie Kernavę // Lenino vėliava (Širvintos). – 1968, birž. 2.

Nezabitauskas A. Palanga, jos paminklai ir praeitis // Švyturys (Kretinga). – 1964, liep. 23.

Nezabitauskas A. Palėvenė // Komunistiniu keliu (Kupiškis). – 1966, kovo 17.

Nezabitauskas A. Panemuniai mūsų senovės kultūros centrai / A.N. // Lietuvos aidas. – 1933, spal. 13, p. 7.

Nezabitauskas A. Paparčiai senovėje // Į komunizmą (Kaišiadorys). – 1964, bal. 18.

Nezabitauskas A. Paparčių apylinkių archeologiniai paminklai // Į komunizmą (Kaišiadorys). – 1967, birž. 29.

Nezabitauskas A. Papilė // Vienybė (Akmenė). – 1968, lapkr. 16.

Nezabitauskas A. Papilės piliakalnio padavimai // Vienybė (Akmenė). – 1968, kovo 23.

Nezabitauskas A. Paršo piliakalnis ir Sietuvos kulgrinda // Artojas (Šilalė). – 1964, rugs. 1.

Nezabitauskas A. Pasamanės kaimo pilkapiai // Nauja vaga (Ignalina). – 1967, rugpj. 15.

Nezabitauskas A. Pasvalio piliakalniai ir senkapiai // Darbas (Pasvalys). – 1964, birž. 28.

Nezabitauskas A. Perlojos senovė ir pilis // Raudonoji vėliava (Varėna). – 1964, rugpj. 20.

Nezabitauskas A. Peštvė – galinga lietuvių tvirtovė // Šviesa (Jurbarkas). – 1964, bal. 25.

Nezabitauskas A. Piliakalniai liudija // Į komunizmą (Kaišiadorys). – 1967, geg. 27.

Nezabitauskas A. Piliakalnis – biržiečių rūpestis // Biržiečių žodis. – 1967, geg. 23.

Nezabitauskas A. Pilis, gynusi Kauną // Kauno tiesa. – 1968, rugs. 8.

Nezabitauskas A. Pilkapiai // Į komunizmą (Kaišiadorys). – 1968, saus. 4.

Nezabitauskas A. Pilsoto pilys ir tvirtovės // Lietuvos žvejys. – 1966, rugs. 11.

Nezabitauskas A. Pirmasis kalavijuočių karo žygis į Kernavę // Lenino vėliava (Širvintos). – 1966, gruod. 16.

Nezabitauskas A. Pypliškės Milžinų kalnas // Komunistinis darbas (Šilutė). – 1968, geg. 28.

Nezabitauskas A. Pyragiai // Komunizmo keliu (Kupiškis). – 1968, birž. 20, p. 3.

Nezabitauskas A. Prieš 700 metų // Lietuvos žvejys. – 1966, geg. 1.

Nezabitauskas A. Prieš penkis šimtus metų// Leniniečių balsas (Tauragė). –1964, liep. 14.

Nezabitauskas A. Prieš tūkstančius metų // Komunistiniu keliu (Kupiškis). – 1964, birž. 9.

Nezabitauskas A. Pryšmančių kapinynai // Švyturys (Kretinga). – 1964, geg. 14.

Nezabitauskas A. Prof. E. Volterio sukaktuvėms paminėti / A. // Lietuva. – 1926, kovo 19, p. 2-3.

Nezabitauskas A. Prof. Eduardas Volteris / N. // Žvaigždė. – 1926, Nr. 4, p. 52-56.

Nezabitauskas A. Punios piliakalnis // Komunistinis rytojus (Alytus). – 1964, rugpj. 25.

Nezabitauskas A. Puotkalių piliakalnis // Mūsų žodis (Skuodas). – 1964, birž. 11, p. 4.

Nezabitauskas A. Pušaloto ir Pumpėnų senovė ir paminklai // Darbas (Pasvalys). – 1964, rugs. 25.

Nezabitauskas A. Puvočių akmens amžiaus stovykla // Raudonoji vėliava (Varėna). – 1964, spal. 3.

Nezabitauskas A. Radiniai ir pasakojimai // Pergalės vėliava (Mažeikiai). – 1968, geg. 28.

Nezabitauskas A. Radviliškis ir Verdulis // Komunizmo aušra (Radviliškis). – 1964, lapkr. 14, p. 3.

Nezabitauskas A. Radžiūnų piliakalnis // Komunistinis rytojus (Alytus). – 1967, rugpj. 3.

Nezabitauskas A. Raginėnų pilkapiai // Komunizmo aušra (Radviliškis). – 1964, kovo 21.

Nezabitauskas A. Raguva // Panevėžio tiesa. – 1964, lapkr. 11.

Nezabitauskas A. Raktuvės pilis // Tarybinis balsas (Joniškis). – 1964, liep. 7.

Nezabitauskas A. Rambyno kalnas – tautinės dvasios šaltinis ir senovės legenda. Rambyno kalno mistiškojo akmens likimas / A.N. // Lietuvos aidas. – 1937, birž. 20 (Nr. 273), p. 4.

Nezabitauskas A. Ramigės, Sareikos, Šešuvės pilys // Leniniečių balsas (Tauragė). – 1964, birž. 9.

Nezabitauskas A. Raseiniai senovėje // Naujas rytas (Raseiniai). – 1964, bal. 11, p. 4.

Nezabitauskas A. Rastas vertingas lobis // Tarybinis balsas (Joniškis). – 1964, liep. 23, p. 1.

Nezabitauskas A. Raudonės senovė ir istoriniai paminklai //Šviesa (Jurbarkas). – 1965, kovo 2.

Nezabitauskas A. Rimšės apylinkių paminklai // Nauja vaga (Ignalina). – 1965, kovo 11.

Nezabitauskas A. Ringių kaime vertingi radiniai // Leniniečių balsas (Tauragė). – 1964, geg. 26, p. 3.

Nezabitauskas A. Ringuvėnų senkapiai // Leninietis (Šiauliai). – 1964, lapkr. 12, p. 3.

Nezabitauskas A. Romos monetų lobiai // Mokslas ir gyvenimas. – 1964, Nr. 5, p. 44.

Nezabitauskas A. Rozalimas ir jo įžymieji paminklai // Auksinė varpa (Pakruojis). – 1964, lapkr. 12.

Nezabitauskas A. Rūdaičiai // Švyturys (Kretinga). – 1968, rugpj. 6.

Nezabitauskas A. Rudamina // Draugystė (V.). – 1964, liep. 25.

Nezabitauskas A. Rumbonys senovėje // Komunistinis rytojus (Alytus). – 1964, lapkr. 17.

Nezabitauskas A. Rumšiškių praeitis // Į komunizmą (Kaišiadorys). – 1964, birž. 16.

Nezabitauskas A. Salantai // Švyturys (Kretinga). – 1965, rugpj. 5

Nezabitauskas A. Sena ir nauja apie Salduvę // Leninietis (Šiauliai). – 1964, rugpj. 11.

Nezabitauskas A. Seniausi Anykščių paminklai // Kolektyvinis darbas (Anykščiai). – 1964, geg. 14.

Nezabitauskas A. Seniausi archeologiniai radiniai // Komunistinis darbas (Šilutė). – 1964, bal. 23.

Nezabitauskas A. Seniausi istoriniai paminklai Vilkaviškio rajone // Pergalė (Vilkaviškis). – 1964, geg. 7.

Nezabitauskas A. Seniausi Kapsuko rajono paminklai // Naujasis kelias (Kapsukas). – 1964, birž. 18.

Nezabitauskas A. Seniausi Lazdijų rajono istoriniai paminklai ir vietovės // Darbo vėliava (Lazdijai). – 1964, geg. 7.

Nezabitauskas A. Seniausi paminklai // Vienybė (Akmenė). – 1966, saus. 22.

Nezabitauskas A. Seniausi Panevėžio paminklai // Panevėžio tiesa. – 1968, bal. 30.

Nezabitauskas A. Seniausi Rokiškio rajono paminklai // Spalio vėliava (Rokiškis). – 1964, birž. 6.

Nezabitauskas A. Seniausi žvejybos įrankiai Lietuvoje // Lietuvos žvejys. – 1968, kovo 17.

Nezabitauskas A. Seniausia Biržų praeitis // Biržiečių žodis. – 1964, lapkr. 28, p. 3.

Nezabitauskas A. Seniausia Žemaičių žemės kultūra // Žemaičių žemė (Telšiai). – 1943, Nr. 30 – 35.

Nezabitauskas A. Seniausias lietuviškos juostelės raštas. Kiauleikių senkapių radiniai // Švyturys (Kretinga). – 1968, liep. 18.

Nezabitauskas A. Seniausios kronikos apie Įpiltį // Švyturys (Kretinga). – 1968, rugpj. 17.

Nezabitauskas A. Seniausios Mažeikių rajono vietovės // Pergalės vėliava (Mažeikiai). – 1964, rugs. 26.

Nezabitauskas A. Senkų piliakalnis // Švyturys (Kretinga). – 1966, liep. 5.

Nezabitauskas A. Senovės paminklai mūsų rajone // Lenino priesakai (Eišiškės). – 1964, geg. 21.

Nezabitauskas A. Senovės paminklų globa // Žemaičių žemė (Telšiai). – 1943, Nr.17, 18 ir 20.

Nezabitauskas A. Seredžiaus senovė // Šviesa (Jurbarkas). – 1964, rugs. 3.

Nezabitauskas A. Sidarų ir Kymalių pilys // Komunizmo aušra (Radviliškis). – 1966, rugs. 17.

Nezabitauskas A. Sindriūnų piliakalnis ir jo padavimai // Darbas (Pasvalys). – 1964, bal. 24.

Nezabitauskas A. Skapiškis ir jo apylinkės senovėje // Komunizmo keliu (Kupiškis). – 1964, rugs. 3.

Nezabitauskas A. Skirsnemunės pilis // Šviesa (Jurbarkas). – 1964, liep. 2.

Nezabitauskas A. Skomantai // Banga (Klaipėda). – 1968, geg. 21.

Nezabitauskas A. Smilgelių kaimo senkapiai // Darbas (Pasvalys). – 1968, kovo 26.

Nezabitauskas A. Stipriausia žemaičių tvirtovė // Artojas (Šilalė). – 1964, liep. 9.

Nezabitauskas A. Strėvos pilis // Į komunizmą (Kaišiadorys). – 1964, geg. 26.

Nezabitauskas A. Surviliškio senovė // Tarybinis kelias (Kėdainiai). – 1965, rugpj. 10.

Nezabitauskas A. Šatrija senovėje // Komunizmo švyturys (Telšiai). – 1964, rugpj. 6.

Nezabitauskas A. Šeduviškės piliakalnis // Komunistinis žodis (Kelmė). – 1968, bal. 4.

Nezabitauskas A. Širvintų senovė ir paminklai // Lenino vėliava (Širvintos ). – 1965, rugpj. 18.

Nezabitauskas A. Šlažių archeologiniai paminklai // Banga (Klaipėda). – 1968, spal. 1.

Nezabitauskas A. Šventybrasčio paminklai // Tarybinis kelias (Kėdainiai). – 1964, gruod. 4.

Nezabitauskas A. Šventosios ir Širvintos santakoje // Gimtoji žemė (Ukmergė). – 1967, liep. 18.

Nezabitauskas A. Tauragės rajono seniausi paminklai ir radiniai // Leniniečių balsas (Tauragė). – 1965, bal. 15.

Nezabitauskas A. Tauragnų apylinkės // Komjaunimo tiesa. – 1966, kovo 13.

Nezabitauskas A. Tauragnų senovė ir pilis // Lenino keliu (Utena). – 1964, geg. 30, p. 4.

Nezabitauskas A. Trakai ir jų apylinkių paminklai // Spartuolis (Trakai). – 1964, birž. 2.

Nezabitauskas A. Tryliktojo amžiaus Imbarės brolių kapai // Švyturys (Kretinga). – 1969, saus. 14.

Nezabitauskas A. Tūkstantmetė Kurmaičių kultūra // Švyturys (Kretinga). – 1965, gruod. 28.

Nezabitauskas A. Tūkstantmetinė Druskininkų kultūra // Raudonoji vėliava (Varėna). – 1965, bal. 6.

Nezabitauskas A. Ukmergės senovė // Gimtoji žemė (Ukmergė). – 1964, liep. 4.

Nezabitauskas A. Upytė – lietuvių tvirtovė prieš kalavijuočius // Panevėžio tiesa. – 1964, vas. 19.

Nezabitauskas A. Upytės kapinynai // Panevėžio tiesa. – 1964, geg. 8.

Nezabitauskas A. Upytės žemė // Tėvynė (Panevėžys). – 1968, liep. 6.

Nezabitauskas A. Upninkai // Jonavos balsas. – 1967, rugs. 15.

Nezabitauskas A. Utenos senovė ir pilis // Lenino keliu (Utena). – 1964, geg. 21, p. 4.

Nezabitauskas A. Užmiršta senovės sodyba // Pergalės vėliava (Mažeikiai). – 1968, saus. 30.

Nezabitauskas A. Užpalių praeitis // Lenino keliu (Utena). – 1964, liep. 7.

Nezabitauskas A. Užvenčio monetų lobis // Kraštotyra. – V., 1964. – P. 187-190.

Nezabitauskas A. Užvenčio monetų lobis // Literatūra ir menas. – 1964, Nr. 20, p. 8. – Tas pat: Mokslas ir gyvenimas. – 1964, Nr. 10, p. 36.

Nezabitauskas A. Užventyje rastas monetų lobis // Komunistinis žodis (Kelmė). – 1964, geg. 9.

Nezabitauskas A. Vabalninko ir jo apylinkių senienos // Biržiečių žodis (Biržai). – 1965, birž. 3.

Nezabitauskas A. Vaškų senovė // Darbas (Pasvalys). – 1965, gruod. 18.

Nezabitauskas A. Veiviržėnų apylinkių istoriniai paminklai // Banga (Klaipėda). – 1965, birž. 29.

Nezabitauskas A. Veliuona – didžiausia XIV amž. lietuvių tvirtovė prieš kryžiuočius // Šviesa (Jurbarkas). – 1964, rugpj. 11.

Nezabitauskas A. Veliuona // Valstiečių laikraštis. – 1964, spal. 11.

Nezabitauskas A. Veliuonos ir Peštvės pilys // Komjaunimo tiesa. – 1966, spal. 1; Tėvynės balsas. – 1966, Nr. 44.

Nezabitauskas A. Veliuonos senovė ir paminklai // Šviesa (Jurbarkas). – 1964, lapkr. 5, p. 3.

Nezabitauskas A. Ventės Rago paminklai // Komunistinis darbas (Šilutė). – 1964, liep. 16.

Nezabitauskas A. Ventės žemė ir kryžiuočių pilis Ventės Rage // Komunistinis darbas (Šilutė). – 1964, rugpj. 11.

Nezabitauskas A. Ventos pakrančių tvirtovės // Pergalės vėliava (Mažeikiai). – 1965, geg. 6.

Nezabitauskas A. Verknė – gamtinis istorinis draustinis // Naujas gyvenimas (Prienai). – 1964, rugpj. 29, p. 4.

Nezabitauskas A. Verpenos senkapiai // Komunistinis žodis (Kelmė). – 1965, rugs. 2.

Nezabitauskas A. Videniškis XIV amžiuje // Pirmyn (Molėtai). – 1964, liep. 11.

Nezabitauskas A. VIII-XII a. Lapušiškių kultūra // Nauja vaga (Ignalina). – 1964, gruod. 2.

Nezabitauskas A. Vikingų kapinynas Viskiautuose ir jų gadynė Europoje / A.N. // Lietuvos aidas. – 1933, kovo 31, p. 3-4.

Nezabitauskas A. Vilniaus Katedros aikštė – Lietuvos valstybės reprezentacinė vieta. Kelios pastabos dėl jos sutvarkymo / A. Nezabitauskis // Vilniaus balsas. – 1940, geg. 1, p. 3.

Nezabitauskas A. Vilniaus meno ir kultūros paminklai / A. Zabitis-Nezabitauskis // Ateitis. – 1943, liep. 17, 21, 24, 28, 30, rugpj. 5, 7, 14.

Nezabitauskas A. Vištyčio senovė // Pergalė (Vilkaviškis). – 1964, rugpj. 25.

Nezabitauskas A. Vyžuonų istoriniai paminklai // Lenino keliu (Utena). – 1964, rugpj. 6.

Nezabitauskas A. Vokiečių spauda palankiai įvertino Lietuvos priešistorinius tyrinėjimus // Lietuvos aidas. – 1937, spal. 28 (Nr. 492), p. 4. – Aut. nenurodytas.

Nezabitauskas A. Vosgėlių piliakalnis // Tarybinė žemė (Zarasai). – 1964, liep. 14.

Nezabitauskas A. XIV a. tvirtovė Milžuvėnuose // Naujas rytas (Raseiniai). – 1965, bal. 13.

Nezabitauskas A. Žarėnai – XIII amžiaus vietovė // Komunizmo švyturys (Telšiai). – 1964, kovo 21.

Nezabitauskas A. Žemaičių kultūros istorijos puslapis // Literatūra ir menas. – 1966, Nr. 29.

Nezabitauskas A. Žemosios Panemunės istoriniai paminklai // Draugas (Šakiai). – 1964, rugs. 3.

Nezabitauskas A. Žilos senovės liudininkai // Raudonoji vėliava (Šiauliai). – 1968, saus. 30.

Nezbitauskas A. Švenčionių apylinkių senovės paminklai // Žvaigždė (Švenčionys). – 1964, birž. 8.

 

Lietuvos atrcheologijos draugijos informacija

Smush Image Compression and Optimization