Neverauskas Anatolijus

Anatolijus Neverauskas – radioelektronikos inžinierius, mokslininkas, mokslų daktaras (1968), habil. daktaras (1995), profesorius (1996), pedagogas. Svarbiausios mokslinių tyrimų sritys: . elektroninių metrologijos prietaisų projektavimas ir diegimas praktikoje, akustoelektroniniai reiškinių tyrimas, paviršinių akustinių bangų įtaisų parametrų modeliavimas.

A. Neverauskas gimė 1936 m. sausio 8 d. Raseiniuose. inžinierius. 1959 m. jis baigė Kauno politechnikos institutą (nuo 1990 m. – Kauno technologijos universitetas). Po studijų iki 1971 m. dirbo Kauno radijo matavimų technikos mokslinio tyrimo institute. Čia jis 1966–1971 m. ėjo Matavimo prietaisų tyrimo ir projektavimo laboratorijos viršininko pareigas. 1971–1973 m. buvo Kauno radijo gamyklos eksperimentinio konstravimo biuro vyriausiasis konstruktorius, o 1973–2000 m. dirbo dėstytoju Kauno technologijos universitete. Čia jam 1996 m. suteiktas profesoriaus vardas.

Paskelbė daugiau kaip 70 mokslinių straipsnių. Jis yra 8 išradimų autorius,

1973 m. jis apdovanota Lietuvos valstybinė premija, 1995 m. jam įteikta  Lietuvos mokslo premija.

Jis kartu su Artūru Janeliausku ir S. Rupkumi yra 1996 m. monografijos „Paviršinių akustinių bangų įtaisai, o kartu su Šarūnu Benediktu Kačinsku –  mokomąją knygą „Elektroninės aparatūros konstravimo ir gamybos pagrindai“.

 

 

Naudota literatūra:

  1. „Anatolijus Neverauskas“, Visuotinė lietuvių literatūra: https://www.vle.lt/straipsnis/anatolijus-neverauskas/ (žr. 2022-02-04).

 

Publikacija parengta įgyvendinant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“

Smush Image Compression and Optimization