Nagius-Nagevičius Vladas

Vladas Nagius-Nagevičius (1881–1954) – generolas, archeologas, gydytojas, muziejininkas. Jis gimė 1881 m. birželio 17 d. Kretingoje, mirė 1954 m. rugsėjo 15 d. JAV. Mokėsi Palangoje, Rygoje, Petrapilyje. 1918 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, buvo pirmasis gydytojas
savanoris. 1920 m. pakeltas į generolus leitenantus ir paskirtas vadovauti sveikatos tarnybai. 1921 m. įkūrė Karo muziejų Kaune. 1924 m.
įkūrė Karo invalidų šelpimo komitetą, buvo vienas iš Suomių-lietuvių draugijos bei kelių kitų draugijų steigėjas. Nepriklausomoje Lietuvoje
atliko tris didelio masto archeologinius kasinėjimus vakarų Žemaitijoje: Pryšmančių kapinyne, Apuolės ir Įpilties piliakalniuose. 1944 m.
pasitraukė į Vakarus, vėliau apsigyveno JAV.

 

Parengė Danutė Mukienė

Tekstas paskelbtas vykdant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization