Motuza Jonas

Jonas Motuza (1863–1929) – pirmasis Mažeikių krašto fotografas, žymus kultūros veikėjas, knygnešys. Jis gimė 1863 m. Milių kaime, Viekšnių valsčiuje. Iš pradžių mokėsi savarankiškai. Fotografuoti išmoko tarnaudamas caro kariuomenėje. Vėliau kurį laiką jis ir duoną pelnydavo dirbdamas fotografijos srityje. 
1895 m. apsigyveno Mažeikiuose. Iki pat 1919 metų buvo vienintelis fotografas mieste. Praėjusio amžiaus pačioje pabaigoje ir šio amžiaus pradžioje.J. Motūzos dėka užfiksuoti svarbiausi įvykiai mieste ir čia dirbusios, gyvenusios istorinės asmenybės.

J. Motuza žinomas ir kaip vienas iš aktyviausių šio krašto knygnešių. Platinti lietuvišką spaudą jis pradėjo XIX a. pabaigoje, vos atvykęs į Mažeikius. Knygas iš Prūsijos gabendavo J. Jurkūnas, o J. Motuza jas plukdydavo per Ventos upę į Mažeikius, kur jos būdavo paskirstomos ir persiunčiamos toliau.

J. Motuza buvo aktyvus Socialdemokratų partijos narys. Savo name jis buvo įkūręs nelegalią spaustuvę.

Jį žinome ir kaip vieną iš Mažeikių katalikiškos bažnyčios statybos iniciatorių, pirmojo lietuviško vakaro, įvykusio Mažeikiuose, dalyvį, J. Vaičkaus „Skrajojamojo teatro“ trupės dekoracijų kūrėją, grimuotoją ir aktorių.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, J. Motuza tapo pirmuoju miesto burmistru.

Išaugino jis septynis vaikus. Mirė 1929 metais.

 

Parengė Danutė Mukienė, Vytautas Ramanauskas

 

Tekstas paskelbtas įgyvendinant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“

Smush Image Compression and Optimization