Montrimas Edmundas

Edmundas Montrimas (1933–2011) – fizikas, fizinių (fizikos ir matematikos) mokslų habil. daktaras (1973 m.), profesorius (1976). Svarbiausios mokslinio darbo sritys: elektrofotografinės medžiagos, optinės informacijos užrašymo procesai, didelės varžos amorfinių puslaidininkių fotoelektrinės savybės, krūvininkų generacija ir pernaša amorfiniuose puslaidininkiuose, slaptojo elektrofotografinio ir elektroradiografinio atvaizdo susidarymo fizikinių procesų tyrimas.

Jis gimė 1933 m. rugpjūčio 5 d. Aušbikavyje (Vainuto vlsč., Tauragės apskr.). 1958 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1957–1964 m. dirbo Elektrografijos institute. 1964–2011 m. –  dėstė Vilniaus universitete. Nuo 1973 m. buvo šio universiteto Kietojo kūno elektronikos katedros vedėjas. Čia jam 1976 m. suteiktas profesoriaus vardas.

1967 m. Vilniaus valstybiniame universitete apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato (dabar – mokslų daktaro) disertaciją tema „Krūvininkų generacijos ir prilipimo vaidmens selektrofotografinių sluoksnių išsielektrinimo mechanizme tyrimas“ (vadovas Jurgis Viščakas), o 1973 m. – fizikos ir matematikos mokslų daktaro (dabar – habilituoto fizinių mokslų daktaro) disertaciją tema „Slaptojo elektrofotografinio atvaizdo susidarymo fizikiniai pagrindai“

Yra paskelbęs daugiau kaip 350 mokslinių straipsnių. Jis yra ir daugiau kaip 80 išradimų autorius ir bendraautoris (tarp jų daugiau kaip 30 Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos ir Japonijos patentų).

Kartu su V. Gaideliu ir N. Markevič parašė monografiją „Физические процессы в электрофотографических слоях ZnO (liet. Fizikiniai procesai elektrografiniuose ZnOsluoksniuose) (1968, rus. k.). „Krūvininkų pernaša nekristaliniuose puslaidininkiuose stipriuose elektriniuose laukuose“ (Charge Carrier Transfer at High Electric Fields in Noncrystalline Semiconductors, kartu su kitais, 2004), kartu su D. J. Sidaravičiumi – „Fizikiniai teoriniai informacijos registravimo ir spausdinimo procesų pagrindai“ (2005).

Svarbiausi E. Montrimo moksliniai darbai iš krūvininkų generacijos ir transporto a – Se, chalkogenidiniuose stikluose ir organiniuose puslaidininkiuose, amorfinių puslaidininkių savybių, slaptojo elektrografinio ir elektroradiografinio atvaizdo susidarymo fizikinių procesų tyrinėjimų. 

1978 m. kartu su Valentu Gaideliu už darbų ciklą „Elektrofotografinių sluoksnių fizika ir slaptojo atvaizdo susidarymo juose pagrindai“ apdovanotas Lietuvos valstybine premija, o 2006 m. kartu su Valentu Gaideliu, Vygintu Jankausku, Vytautu Getaučiu ir Donatu Jonu Sidaravičiumi– Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Organinė optoelektronika: naujos organinės medžiagos, fotoreceptoriai ir fizikiniai reiškiniai juose (1980–2005 m.)“ .

 

Parengė Loreta Sungailienė

 

Naudota literatūra:

  1. Visuotinė lietuvių enciklopedija https://www.vle.lt/straipsnis/edmundas-montrimas/.
  2. Laisvoji enciklopedija https://lt.wikipedia.org/wiki/Edmundas_Montrimas.

 

Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas


 

Smush Image Compression and Optimization