Monstvilaitė Jadvyga

Jadvyga Monstvilaitė (1919–2004) – pedagogė, biologė, habilituota gamtos (biomedicinos ir biologijos) mokslų daktarė (1967), profesorė (1969), Lietuvos mokslininkų sąjungos narė, daugelio mokslinių darbų autorė, Lietuvos nusipelniusi mokslo veikėja (1979), dainininkės Giedrės Kaukaitės motina. Jos pagrindinės mokslinių tyrimų sritys – reljefo įtaka piktžolių rūšinei sudėčiai, piktžolių botaninė sudėtis ir jų naikinimas mechaninėmis ir cheminėmis priemonėmis
J. Monstvilaitė gimė 1919 m. rugsėjo 22 d. Plungėje. 1930–1936 m. mokėsi Plungės valstybinėje gimnazijoje, 1936–1938 m. – Šiaulių valstybinėje mokytojų seminarijoje. Vėliau, 1938–1940,  1941–1942 m. dirbo Plungės valsčiaus Nanaišių ir Alksnėnų pradinių mokyklų mokytoja, 1943–1945 m. – Plungės vidurinės mokyklos mokytoja, 1945–1949 m. – Lietuvos švietimo ministerijos Aukštųjų ir specialiųjų mokyklų valdybos inspektore. 1940–1943 m. ir 1945–1947 m. studijavo Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos mokslų fakultete (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas). 1947 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą.  Vėliau studijavo Vilniaus universiteto aspirantūroje ir Timiriazevo žemės ūkio akademijoje Maskvoje. 1953 m. grįžo į Lietuvą. 1953–1956 m. buvo  Žemdirbystės ir dirvožemio instituto, 1956–1958 m. – Žemdirbystės instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams. 1958 m. šio instituto Vokės filiale įkūrė Herbicidų laboratoriją ir jai 1958–1991 m. vadovavo. 1969 m. J. Monstvilaitei suteiktas profesorės vardas.

Ji yra 17 knygų ir brošiūrų autorė. Tarp žymiausių jos parašytų, spaudai parengtų leidinių yra knygos  „Piktžolės ir kovos su jomis priemonės“ (1959), „Herbicidai kovoje už derlių“ (1962, rus. 1962, lenk. 1964), „Piktžolės“ (1967), „Laukų piktžolėtumo problemos“ (1996) autorė. Kartu su kitais kolegomis išleido knygas „Vadovas pesticidams naudoti“ (1971), „Pažinkime piktžoles“ (1978), „Piktžolės ir herbicidai. Žinynas“ (1982 21986), Yra

  1. Monstvilaitė buvo Lietuvos mokslų akademijos Mokslininkų rūmų ir Lietuvos mokslininkų sąjungos narė.

Už nuopelnus žemės ūkiui ir mokslui J. Monstvilaitei 1969 m. suteiktas Nusipelniusios žemės ūkio darbuotojo vardas, o  1991 m. – Nusipelniusios mokslo veikėjos garbės vardas.

  1. Monstvilaitė mirė 2004 m. birželio 6 d. Vilniuje, palaidota Plungės senosiose kapinėse.

 

 

Parengė Loreta Sungailienė

 

Naudota literatūra:

  1. Visuotinė lietuvių enciklopedija https://www.vle.lt/straipsnis/jadvyga-monstvilaite/.
  2. Kaukaitė Giedrė, „Jadvygai Monstvilaitei – 100“,lt https://www.15min.lt/media-pasakojimai/giedre-kaukaite-mano-mamai-jadvygai-monstvilaitei-100-buvimas-salia-782

 

Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas


 

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization