Mongirdaitė Paulina

Paulina Mongirdaitė  (1865–1916) – pirmoji Palangos kurorto fotografė, viena pirmųjų moterų fotografių Lietuvoje. Ji Palangoje dirbo XIX a. pab. – XX a. I p. Ji gimė 1865 m. Raseinių apskrityje, bajorų Mongirdų (herbas Wadwicz – Žuvys) šeimoje. Į Palangą, kur jos tėvai buvo nusipirkę du namus, atvyko gyventi apie 1885-uosius metus. Ji mokėjo keletą užsienio kalbų, buvo šiek tiek pasimokiusi piešimo. Fotografuoti išmoko svečiuodamasi pas seserį Varšuvoje. Iš ten atsivežė ir fotoaparatūrą. 1890 m. prie savo namų pasistatė pirmąjį Palangoje dienos šviesos paviljoną (jis buvo šalia vaistinės, dabartinėje Vytauto gatvėje) ir ėmė fotografuoti. Tuo metu nuotraukas užklijuodavo ant fotografijų kortelių, kuriose būdavo pavaizduota alegorinė sparnuota moteris debesų fone, dešinėje rankoje laikanti teptuką, o kairėje – paletę su teptukais. Nuotraukos apačioje būdavo įspaudžiamas spaudas. Jame ant stilizuoto kaspino matėsi užrašas Wadwicz Mongird Polangen. Jau XX a. pr. P. Mongirdaitė naudojo kitą foto kortelę, kurioje pavaizduota spinduliuojančios saulės su penkiakampe žvaigžde fone stovinti alegorinė sparnuota moteris. Ji dešinėje rankoje laiko teptuką ir kažką piešia popieriaus lakšte, žemiau – fotoaparatas ant trikojo, o po juo praskleistas albumas ir paletė su teptukais. Kaire ranka moteris prilaiko amūro iškeltą fotografijų albumą. Ties viduriu įrašas: Pauline Mongird, o žemiau, po lauro šakele – POLONGA Guv. Kurland. Averse, po priklijuota nuotrauka – dar vienas įrašas: Pauline Mongird a Polonga. 1907–1915 m. kai kurių jos darytų nuotraukų nugarėlėse aptinkamas toks įrašas: Zakład artystyczno –- fotograficzny Pauliny Mongird w Połądze (Kurlandja). To paties laikotarpio nuotraukų averse pasitaiko ir įrašas: P . Mongird Połaga.
Grafai Tiškevičiai P. Mongirdaitei buvo užsakę nufotografuoti Palangos bei Kretingos parkus ir pagaminti fotografijų albumus. Tai, matyt, paskatino P. Mongirdaitę fotografuoti ir Palangos vaizdus, gamtą, pajūrį. 1890 m. P. Mongirdaitė parengė albumą „Kretynga“. Penkiose dešimtyse nuotraukų buvo užfiksuoti Kretingos dvaro pastatai, parkas, Palangos ir Kretingos miestelių vaizdai, bažnyčios. 1910–1915 m. ji
išleido atvirukų su Kretingos turgaus aikšte, Bajorų pasienio ir kitais  vaizdais.

P. Mongirdaitė buvo guvi, judri moteris, tačiau silpnos sveikatos. Ji mirė 1916 metais. Palaidota Palangos kapinėse, netoli koplyčios.

 

Parengė Stanislovas Žvirgždas

Smush Image Compression and Optimization