Mikuta Algimantas

Algimantas Mikuta – poetas, vertėjas. Gimė 1943 m. gegužės 13 d. Mažeikiuose. 1960–1964 m. studijavo Kauno politechnikos institute, 1965–1969 m. – Vilniaus universitete. 1967–1972 m. dirbo žurnalo „Nemunas“ redakcijoje. 1972–1982 m. buvo Rašytojų sąjungos Kauno skyriaus konsultantas, nuo 1982 m. – atsakingasis sekretorius. Eilėraščius pradėjo spausdinti 1959 m. išleido pirmąjį eilėraščių rinkinį – „Gėlės braižykloj“ (1962). Yra išvertęs kūrinių, kuriuos parašė Čingizas Aitmatovas, Michailas Bulgakovas, Rasulas Gamzatovas, Georgijus Markovas, Borisas Pasternakas, Konstantinas Paustovskis, Olžasas Suleimenovas ir kt.

A. Mikutios ankstyvajai poezijai būdingas jaunatviškas entuziazmas. Lyrikos subjektas – neramios sielos, maištaujantis prieš gyvenimo rutiną, dvasinį sustabarėjimą. Vėlesnėje kūryboje išryškėjo filosofiško, paradoksalaus mąstymo pradmenys, etinio išgyvenimo intensyvumas, tikėjimas gyvenimo išmintimi ir jos teigimas, pasireiškė baladei, pasakėčiai būdinga vaizdų kaita. Jo poezijoje ryški technikos amžiaus miesto žmogaus dramatiška pasaulėjauta, keliamos visuomenės politinių prieštaravimų, karo grėsmės, žmogaus inertiškumo problemos. Kūrybai būdinga pilietietinis aktyvumas, ekspresyvus dinamiškas stilius, pagrįstas konkrečia detale, objektyvizuota lyrine emocija, netikėti
kontrastai, ironija, kai kada groteskas. A. Mikutos kūrinių yra išversta ir į užsienio kalbas – rusų ir kt. 


Išleistos Algimanto Mikutos knygos:

 • Gėlės braižykloj: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
 • Spektras: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1965. 
 • Paukščių žemė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1968. 
 • Ašmenys: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1970. 
 • Mūsų automobiliai: eilėraščiai / iliustr. Arvydas Každailis. – Vilnius: Vaga, 1972.
 • Šiandien piešime žaibus: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1973.
 • Švytuoklė: eilėraščiai / dail. Irena Katinienė. – Vilnius: Vaga, 1978. .
 • Žalios vyšnios: rinktinė / dail. Vytautas Kalinauskas. – Vilnius: Vaga, 1981.
 • Apuoko valanda: eilėraščiai / dail. Alfredas Žalys. – Vilnius: Vaga, 1984.
 • Juodasis pėstininkas: eilėraščiai / dail. Edmundas Saladžius. – Kaunas: Nemunas, 1998. 
 • Aštuoneiliai: eilėraščiai / dail. Romas Orantas. – Vilnius: LRS leidykla, 2002. .
 • Palubinskas ir Pažemeckas: satyra. – Kaunas: Žurnalo „Nemunas“ leidybinė grupė, 2003. 
 • Algimantas Mikuta: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007. 
 • Šeško šokis: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. 
 • Kompostas: dešimties metų (1996–2005) užrašai. – Vilnius: LRS leidykla, 2009. 
 • Veranda: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2010. 
 • Blakutės: posakiai / Povilas Pažemeckas. – Kaunas: Kauko laiptai, 2012. 
 • Keltininkas: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. 
 • Gyvenau be laikrodžio: poezija. – Kaunas: Kauko laiptai, 2014.

Algimanto  Mikutos kūrybos įvertinimas:

 • 1979 m. „Poezijos pavasario“ laureatas, už knygą „Švytuoklė“
 • 1995 m. „Poezijos pavasario“ metu – laikraščio „Kauno diena“ prizas, už geriausią tikrovės atspindėjimą poezijoje
 • 2002 m. literatūrinė „Varpų“ premija
 • 2003 m. Salomėjos Nėries prizas, už poezijos knygą „Aštuoneiliai“
 • 2003 m. LDK Gedimino ordino medalis 
 • 2011 m. Vyriausybės kultūros ir meno premija 
 • 2013 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premija 
 • 2013 m. Kauno miesto savivaldybės II laipsnio Santakos garbės ženklas
 • 2014 m. Bernardo Brazdžionio literatūrinė premija 
 • 2014 m. Lietuvos rašytojų sąjungos premija, už poezijos rinktinę „Gyvenau be laikrodžio“
Literatūra:

1. Gužauskas V., Poetinė individualumo raiška, Vilnius, 1982, p. 103–121.

 

 

Smush Image Compression and Optimization