Meškauskas Pranciškus

Pranciškus Meškauskas (1869–1947) – pirmasis Mažeikių parapijos klebonas. Jis gimė 1869 m. Pališkių kaime, Krakių valsčiuje.

1892 m. baigęs Žemaičių kunigų seminariją, įšventintas į kunigus.

1905–­1912 m. buvo Mažeikių klebonas. 1913 m. jis išvyko į JAV. Ten, Atolo miestelyje, įsteigė šv. Pranciškaus parapiją.

1917 m. įstojo į marijonų vienuolyną.

1925–­1927 m. gyveno Latvijoje, padėjo ten įsikurti latvių marijonams. Vėliau dirbo Marijampolėje, Ukmergėje, Panevėžyje.

Nuo 1934 m. iki mirties ­1947 m. ėjo kunigo pareigas Žemaičių Kalvarijoje. Čia atnaujino Kryžiaus kelių stotis,­ 19 koplyčių ir pačią bažnyčią.

Gyvendamas Mažeikiuose buvo miesto katalikiško sąjūdžio lyderis.

 

Parengė Danutė Mukienė, Vytautas Ramanauskas

Tekstas paskelbtas įgyvendinant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


Smush Image Compression and Optimization