Martišius Antanas

Savanoris kūrėjas, visuomenės veikėjas. Gimė 1921 m. rugpjūčio 11 d. Kaune, mirė 2002 m. gruodžio 4 d. Kretingoje.
1941 m. buvo Lietuvos Laisvės Armijos narys. Už tai buvo Gestapo areštuotas ir uždarytas į koncentracijos stovyklą.
1955 m. rudenį grįžo į Lietuvą.
Nuo 1956 m. dirbo Klaipėdos statybos treste.
1960 m. pervestas į Kretingos rajono Statybos-remonto valdybą dirbti vyriausiojo inžinieriaus pareigose.
1992 m. įstojo į Lietuvių tautininkų sąjungą.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.kretvb.lt/personalijos/martisius-antanas/

Smush Image Compression and Optimization