Marcinkevičius Andriejus Henrikas

Andriejus Henrikas Marcinkevičius – mokslininkas, inžinierius, profesorius.

Jis gimė 1938 m. sausio 6 d. Kuršėnuose (Šiaulių r.). Mamos mergautinė pavardė Aleksandra Vladičkaitė. Per pirmuosius lietuvių trėmimus į Rusiją (1941 m. birželio 14 d.) kartu su mama ir broliu Zenonu Kazimieru, gimusiu 1935 m., buvo išvežtas į Altajaus kraštą (tėvą atskyrė nuo šeimos – išvežė į lagerį Krasnojarsko krašte, kur jis 1942 m. pavasarį mirė badu). Mama su vaikais 1947 m. pavasarį pabėgo iš tremties ir grįžo gyventi į Kuršėnus. 1950 m. rudenį šeima persikėlė gyventi į Panevėžį.
1956 m. A. H. Marcinkevičius baigė dabartinę Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinę mokyklą ir įstojo mokytis į Kauno politechnikos institutą, kurį baigė 1961 m.

1961 m. A. H. Marcinkevičius pradėjo dirbti Vilniuje inžinieriumi. 1963–1967 m. mokėsi Maskvoje aspirantūroje, kur apgynė technikos mokslų daktaro disertaciją. Vėliau dirbo Vilniaus Gedimino technikos universitete. 2000 m. čia apgynė habilituoto daktaro disertaciją, čia jam buvo sureiktas profesoriaus vardas. 

 

Naudota literatūra:

  1. Kuršėnų enciklopedija, Vilnius, 2005, p. 154–155.

 

 

Parengė Danguolė Želvytė

 Tekstas paskelbtas 2022 m. įgyvendinat Spaudos, radijo ir televizijos remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

Smush Image Compression and Optimization