Marciejevskis Stanislovas Henrikas

Stanislovas Henrikas Marciejevskis – teisininkas, visuomenės veikėjas, 1830–1831 sukilimo dalyvis. Gimė 1801 m. Kre­tingoje. Nuo 1822 m. studija­vo teisę ir administraciją Vilniaus universitete, buvo slaptų draugijų narys. Vykstant 1830–1831 m. sukilimui, priklausė artilerijos gvardijai Varšuvoje, buvo išsiųstas su slapta misija į Lietuvą ir Žemaitiją, susitiko su Telšių sukilimo vadovybe. 1832 m. atvy­ko į Prancūziją. Jo žmona 1835 m. gavo leidimą grįž­ti į Lietuvą. S. H. Marciejevskis vėliau tarnavo Marselio (Prancūzija) administracijoje. Mirė 1865 m. Marselyje.

 

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization