Malkevičius Stasys

Inžinierius, lietuvių politikas, 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės Valstybės Atkūrimo Akto signataras. Gimė 1928 m. kovo 17 d. Salagirio kaime Rokiškio apskrityje. 1952 m. baigė Kauno politechnikos institutą.
1952–1958 m. dirbo Klaipėdos žvejybos laivyno projektavimo institute konstruktoriumi.
1958–1971 m. buvo Klaipėdos probleminės jūrų elektrinės žūklės laboratorijos viršininkas.
1971–1985 m. – Kaliningrado pramoninės žvejybos mokslinio gamybinio susivienijimo Klaipėdos filialo vyriausiasis inžinierius.
1985–1990 m. buvo Kauno politechnikos instituto Klaipėdos fakulteto docentas.
Nuo 1988 m. dalyvavo Klaipėdos miesto Sąjūdžio veikloje.
1990–1992 m. išrinktas Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatu. Priklausė Jungtinei Sąjūdžio frakcijai.
1991 m. Vienas iš knygos autorių „Elektros laukų naudojimo žvejyboje biologiniai ir techniniai pagrindai“.
1991–1992 m.  Jungtinės Sąjūdžio frakcijos pirmininkas.
1992–2000 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys, priklausė Tėvynės sąjungos frakcijai.
2000 m. jam įteiktas Lietuvos nepriklausomybės medalis.
2012 m. parašė knygą „ Žmogus ir Kūrėjas“.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.lrs.lt/datos/kovo11/signatarai/www_lrs.signataras-p_asm_id=57.htm
  2. https://www.vle.lt/Straipsnis/Stasys-Malkevicius-11510

Smush Image Compression and Optimization