Macelis Jurgis

Jurgis Macelis (1907–2003) – pedagogas, lituanistas, visuomenės veikėjas, Kretingos Garbės pilietis.
Gimė 1907-02-16 Joniškėlyje. Mirė 2003 m. 1925 m. baigė gimnaziją, 1930 m. – Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, į kurį įstojo 1925 m. Po to metus tarnavo Lietuvos kariuomenėje.
Aldona Kruševičiūtė yra rašiusi
, kad „1931 metais Jurgis Macelis pradėjo dirbti Tauragės mokytojų seminarijoje mokytoju praktikantu. Pedagoginis darbas jam ir patiko, ir jis jam sekėsi, tad jau 1932 metais J. Macelis ėmė dirbti mokytoju, o 1933 m. J. Macelis pradėjo eiti Tauragės mokytojų seminarijos vicedirektoriaus pareigas. Nuo 1935 m. jis ėmė vadovauti Tauragės mokytojų seminarijai. Nors pedagoginis darbas ir vadovavimas tokiai svarbiai švietimo ugdytojų įstaigai atėmė labai daug laiko ir jėgų, bet J. Macelis niekada neatsisakė visuomeninės veiklos. Net penkerius metus iš eilės jis buvo renkamas Tauragės apskrities skautų tuntininku ir labai pagyvino šios organizacijos veiklą. Pedagogas visą savo dvasinę energiją atidavė būsimų mokytojų ugdymui ir ne kartą yra pabrėžęs, kad nesigaili nė vienos akimirkos, praleistos Tauragėje, nes ten, jo paties žodžiais tariant, „dirbo šventą darbą – ruošė mokytojus Lietuvai“.
1940 m., pasikeitus Lietuvos politinei situacijai, J. Macelis buvo nušalintas nuo vadovavimo seminarijai, bet dar dvejus metus joje dėstė lietuvių kalbą. 1942 m. jis persikėlė į Šiaulius. 1942 – 1944 m. jis Šiaulių mokytojų seminarijoje dirbo vyr. mokytoju. Dėl šeimyninių aplinkybių (anksti liko našlys ir vienas augino dukrą) 1944 m. teko palikti Šiaulius ir pradėti mokytojo darbą Kretingoje. […] Sunkiais karo metais, kai, atrodo, naikinamos visos vertybės, jis
gebėjo savo mokinius įtikinti, kad svarbiausia sumaišties metu – išsaugoti savo vidinę harmoniją. Ne vienas jo karo metų mokinys tik Mokytojo pastangų dėka suvokė tikrąją tautiškumo prasmę. Pasaulyje pripažintas literatūros tyrinėtojas, kritikas, Ohio (JAV) universiteto profesorius Rimvydas Šilbajoris, lankydamasis Kretingoje, susitikime su kretingiškiais ne kartą akcentavo, jog mokytojas Jurgis Macelis paskatino jį savo gyvenimą susieti su lietuvišku žodžiu.“ […] 
1946 m. J. Macelis tapo Kretingos vidurinės mokyklos (dabar Kretingos pranciškonų gimnazija) direktoriaus pavaduotoju, o nuo 1947 iki 1953 metų
jis vadovavo šiai mokyklai.
Nuo 1953 m. dirbo lietuvių kalbos mokytoju. Ne kartą prof. Juozas Balčikonis, atsižvelgdamas į prieškario mokslinėje spaudoje skelbtų J. Macelio straipsnių kalbos klausimais svarbą, jį kvietė rašyti mokslinį darbą iš kalbotyros ir dirbti Lietuvių kalbos institute, tačiau mokslininko karjera Mokytojo jau nebeviliojo. Jis visa savo esybe pasinėrė į pedagoginį darbą. […].
Ir išėjęs į pensiją Jurgis Macelis buvo didžiulis autoritetas visiems kretingiškiams […]. Mokytojui J. Maceliui 2002 m. suteiktas Kretingos Garbės piliečio vardas.“

 

Naudota literatūra:
1.
„Macelis Jurgis“, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kretingos personalijų žinynas: https://www.kretvb.lt/personalijos/macelis-jurgis/ 
  

Parengė Danutė Mukienė

  
Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje


 

 

 

Smush Image Compression and Optimization