Lūža Juozas

Agronomas, lietuvių išeivijos spaudos bendradarbis. Gimė 1911 m. spalio 17 d. Kupšiuose, Kretingos rajone, mirė 1978 m. balandžio 4 d. Londone, Didžiojoje Britanijoje.
1928 m. baigė Kretingos vidurinę mokyklą.
1933 m. baigė Plungės mokytojų seminariją.
1938–1939 m. buvo JŪR instruktorius Marijampolėje ir Klaipėdoje.
1939 m. gavo baigimo diplomą už diplominį darbą „Cukrinių runkelių kultūra ir jos perspektyvos Lietuvoj“ Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijoje.
1939–1944 m. buvo AB „Lietuvos Cukrus“ vyriausiasis agronomas, žaliavų skyriaus vedėjas.
1941 m. parašė knygelę „Auginkime cukrinius runkelius“.
1942 m. kartu su J. Mockaičiu parašė knygelę „Cukrinių runkelių sėklų auginimas“.
1943 m. parašė knygelę „Ką turi žinoti cukrinių runkelių augintojas“.
1946–1947 m. dirbo mokytoju aukštesniojoje Žibinto prekybos mokykloje Grevene, Vokietijoje.
1947 m. apsigyveno Anglijoje ir aktyviai dalyvavo D. Britanijos lietuvių sąjungoje.
1973 m. pradžioje pradėjo dirbti redaktoriumi  laikraštyje „Europos lietuvis“.

Panaudota literatūra:

  1. https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_L%C5%AB%C5%BEa
  2. https://www.kretvb.lt/personalijos/luza-juozas/

Smush Image Compression and Optimization