Lukauskas Feliksas

Pedagogas, skulptorius. Gimė 1932 m. sausio 23 d. Kretingoje.
1949 m. baigė 9 klases Kretingos vidurinėje mokykloje.
1949–1952 m. mokėsi Klaipėdos mokytojų seminarijoje.
1952–1953 m. ėjo Kretingos rajono Jokūbavo pradinės mokyklos vedėjo pareigas.
1953–1967 m. ėjo Kretingos rajono Jokūbavo 7-metės mokyklos direktoriaus pareigas.
1961 m. apdovanotas Lietuvos TSR Švietimo ministerijos Garbės raštu.
1962–1968 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute.
1966 m. apdovanotas Lietuvos TSR Švietimo ministerijos Garbės raštu.
1967–1994 m. buvo Kretingos pagrindinės mokyklos direktorius.
1969 m. apdovanotas Lietuvos TSR švietimo pirmūno ženkleliu, 1970 m. – Lietuvos TSR Švietimo ministerijos Garbės raštu.
1971 m. išdrožė pirmą drožinį „Muzikantas su triūba“.
1972 m. gavo Lietuvos Kultūros ministerijos diplomą už kūrybinius pasiekimus.
Nuo 1973 m. dalyvauja parodose.
Nuo 1975 m. yra Lietuvos tautodailės sąjungos narys.
1977 m. vykusioje respublikinėje liaudies dailės parodoje užėmė antrą vietą. Maskvoje vykusioje parodoje laimėjo I laipsnio diplomą ir laureato vardą.
1981 m. gavo Liaudies meno draugijos Garbės raštą, 2004 m. – Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko Padėkos raštą.2008
m. respublikinėje konkursinėje liaudies meno parodoje „Aukso vainikas“ Klaipėdos apskrities liaudies menininkų tarpe užėmė trečią vietą.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.kretvb.lt/personalijos/lukauskas-feliksas/
  2. http://pajurionaujienos.lt/?sid=13666&act=exp

Smush Image Compression and Optimization