Liutikas Vytautas

Vytautas Liutikas (1930–1997) – mokslininkas (fizikos ir matematikos mokslų daktaras, profesorius), pedagogas, visuomenės, valstybės ir politikos veikėjas.

Pagrindinė mokslinių tyrimų sritis – tikimybių teorija.

Jis gimė 1930 m. rugsėjo 17 d. Kretingoje. 1937–1949 m. mokėsi Kretingos gimnazijoje. 1949–1955 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute – neakivaizdiniu būdu baigė šio instituto Matematikos fakultetą.

1949–1954 m. buvo matematikos Kretingos vidurinės mokyklos mokytojas, 1954–1955 m. – Kretingos rajono Švietimo skyriaus vedėjas, nuo 1958 m. – Lietuvos matematikų draugijos valdybos narys, 1955–1973 m. – Švietimo ministerijos mokslų valdybos viršininkas.

Jis  aktyviai veikė prieš mėginimus rusifikuoti mokyklas, skatino lietuviškų mokyklų tinklo plėtotę pietryčių Lietuvoje.
Jis – vienas iš švietimo pertvarkos iniciatorių Lietuvoje.

Nuo 1955 m. dėstė Vilniaus aukštosiose mokyklose. Docento vardas jam suteiktas 1972 m. 1973–1992 m. buvo Vilniaus inžinerinio statybos instituto matematikos katedros vedėjas. Nuo 1967 m. – fizikos-matematikos mokslų daktaras, nuo 1974 m. – Vilniaus inžinerinio statybos instituto Matematikos katedros vedėjas.
V. Liutiko išleistos knygos: „Kaip skaičiuoti įvykių tikimybes“ (1972 m.), „Moksleiviui apie tikimybių teoriją“ (1976 m., antras leidimas rusiškai 1983 m.), „Moksleiviui apie matematinę statistiką“ (1978 m.), pedagoginius raštus „Duona visam gyvenimui“, „Elementarioji tikimybių teorija: turinys ir dėstymo metodika“ (1990, rusų k.).

Yra paskelbęs apie 20 mokslinių darbų apie procesų valdymo matematinius metodus, matematinės statistikos panaudojimą pedagogikoje ir psichologijoje, tikimybių teoriją žurnaluose „Mokslas ir gyvenimas“, „Mokslas ir technika“, „Mokykla“. narys. 1954–1989 m. buvo TSKP narys, iki 1990 m. – LKP narys, nuo 1990 m. – LDDP narys ir LDDP tarybos narys. V. Liutikas buvo ir Sąjūdžio I ir LKP XX suvažiavimų delegatas, aktyviai rėmė LKP atsiskyrimą nuo TSKP ir reorganizavimą į LDDP.

1992–1996 m. buvo Lietuvos respublikos Seimo narys.

Vytautas Liutikas mirė 1997 m. gruodžio 31 d. 

 

 Parengė Danutė Mukienė

 

Naudota literatūra:

  1. Laisvoji enciklopedija https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Liutikas
  2. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka https://www.kretvb.lt/personalijos/liutikas-vytautas/

 

Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas


 

 

Smush Image Compression and Optimization